Na održanoj 12. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Konjic, u okviru diskusije o Nacrtu Budžeta općine Konjic za 2019. godinu vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak uputio je prijedlog nadležnim općinskim službama da se u okviru kapitalnih grantova uvrsti nova stavka „Konjička žičara – izrada studija izvodljivosti“.

Piše: Ajdin Tinjak

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Konjic, vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak uputio je Inicijativu kojom se traži izmjena Odluke o radnom vremenu kako bi se omogućilo duže radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Konjicu.

Vozeći se nakon sjednice Općinskog vijeća prema Glavatičevu, pitomom mjestašcu udaljenom tridesetak kilometara od Konjica u pravcu Boračkog jezera, slušam na radiju razgovor s Adisom Arapovićem, donedavnim menadžerom CCI-a a sada menadžerom izbornog štaba SBB-a.

Na posljednoj sjednici Općinskog vijeća Konjic održanoj 11. januara vijećnici su izglasali odluku o privremenom finansiranju od januara do marta 2018. godine.

Pitanje neuređenih dječijih igrališta i parkova u Konjicu još 2006. godine inicirali su građani neformalne grupe volontera iz Trešanice predvođeni roditeljem, Adisom Muhibićem, tadašnjim sekretarom mjesne zajednice Trešanica.

Djeca imaju pravo na igru i razonodu primjerenu njihovoj dobi propisano je Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta.

Na jučer održanoj 5. sjednici Općinskog vijeća Konjic, vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak uputio je inicijativu prema nadležnim općinskim službama i JKP „Standard“ za adekvatno uređenje zelenih površina u Konjicu naziva „Parkovi po mjeri djeteta“.

Vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak na prvoj redovnoj sjednici OV Konjic postavio je sljedeće pitanje:

" U skladu sa Statutom Općine Konjic i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća (član 7.), na Prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Konjic postavljam vijećničko pitanje:

Da li je Statutom ili nekim drugim propisom određeno do kojeg iznosa novčanih sredstava, načelnik može samostalno raspolagati i donositi odluke o raspodjeli i korištenju sredstava općine? Ako je određeno do kojeg iznosa?
Da li je bilo kojim propisom određen redoslijed i prioriteti prilikom raspolaganja budžetskim sredstvima u cilju realizacije budžetskih rashoda ili to radinačelnik po svom nahođenju? "

Vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak na prvoj redovnoj sjednici OV Konjic podnio je inicijativu za izmjenu Poslovnika o radu OV Konjic sa sljedećim sadržajem:

" U skladu sa Statutom Općine Konjic i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, podnosim inicijativu za izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća Konjic.

Član 59. (1) Poziv na sjednicu OV upućuje se najmanje sedam dana prije održavanja sjednice vijećnicima, općinskom načelniku, rukovodiocima općinskih službi i ostalim učesnicima u sjednici, skupa sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda.


Član 59. (1) dopunjava se i glasi: Poziv na sjednicu OV upućuje se najmanje sedam dana prije održavanja sjednice vijećnicima, općinskom načelniku, rukovodiocima općinskih službi i ostalim učesnicima u sjednici, skupa sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda.Materijali za sjednicu dostavljaju se u printanoj i elektronskoj formi.

Obrazloženje:

S obzirom da se materijali za sjednice općinskog vijeća (koji su prethodno pripremani i obrađivani na računarima) dostavljaju u printanoj formi, s ciljem efikasnije pripreme za sjednice, potrebno je izmjeniti član 59. Poslovnika o radu OV kako bi Stručna služba OV imala obavezu zajedno sa printanom formom slati materijale i u elektronskoj. Dostavljanje materijala i u elektronskoj formi značilo bi dostupnost istih 24h (na mobilnim telefonima i e-mailu) svakom vijećniku."

Stranica 1 od 2