Telefonu je trebalo 75 godina da dosegne 50 miliona korisnika, Facebook-u 3,5 godine, a Angry Birds samo 35 dana.