Jablanica je u svijetu poznata po najhumanijoj bici 2. Svjetskog rata, još iz 4. neprijateljske ofanzive 1943.godine, a tradiciju humanizma nastavljaju dobrovoljni darivaoci krvi iz grada.

Povodom Svjetskog dana darivalaca krvi, danas imamo priliku razgovarati sa Miralemom Macićem, trenutnim predsjednikom Udruženja dobrovoljnih darivalaca krvi zaposlenika „Hidroelektrane na Neretvi“ iz Jablanice, koje važi za jedno od najaktivnijih udruženja ovog tipa u našoj regiji.