Očigledna je tesna povezanost poezije i muzike. Obe kao glavna sredstva koriste ritam, rimu i harmoniju; poezija se može nadopuniti jezičkim značenjem, konotacijom i različitim tradicionalnim figurama, a muzika, bar teorijski, harmonijom, kontrapunktom i tehnikama orkestracije. Obe su istorijski tesno povezane u engleskom jeziku. Anglosaksonska epska poezija je po svemu sudeći bila čitana ili pevana uz pratnju harfe; glagol koji se za takvo izvođenje koristi u Beovulfu, u epizodi o Finu, jeste singan, pevati, a imenica gyd, pesma. Glavni izvor lirske tradicije u engleskoj poeziji su trubadurske pesme.

Dok u kafanama i na društvenim mrežama (šalimo se za kafane – nema toga više) svi raspravljaju o tome ima li ili nema opravdanja za to da se jedan rokenrol tekstopisac kao što je Bob Dilan okiti Nobelom za književnost, najbolje bi bilo potražiti odgovore u samim stihovima.

Heroj je onaj ko shvata odgovornost koja dolazi sa slobodom, Bob Dilan.