Civilno društvo

Civilno društvo (90)

U Konjicu je održan igrokaz pod nazivom „Ja (ni)sam nevidljiv!“, a performans je imao za cilj da pokaže lošu komunikaciju lokalne vlasti sa mladima, te pokrene mlade i ukaže im na činjenicu da su i oni snaga koja donosi promjene i može poboljšati svakodnevni život svih nas.

U petak, 2. septembra 2016. godine u Konjicu, Mostaru, Sarajevu, Srebreniku, Istočnom Sarajevu i Tuzli, istovremeno će se održati ulične akcije i performansi u sklopu projekta „Zona zagovaranja“ Vijeća mladih općine Stari Grad.

Koalicija nevladinih organizacija „Pod lupom“ poziva sve zainteresovane posmatrače za nestranačko, pravedno i transparentno posmatranje izbora.

Udruženje „Zeleni-Neretva“ Konjic organiziralo je 15.08.2016. godine akciju uređenja gradske plaže Begin Vir na rijeci Neretvi u Konjicu.

Udruženje „Volonteri i prijatelji konjičke regije“ (VIPK) Konjic u saradnji sa Organizacijom kreativnog okupljanja (OKO) iz Nevesinja i uz pokroviteljstvo Ambasade SAD u BiH upućuje mladim Konjičanima,

Boračko jezero ranije je bilo poznato kao izviđačko izletište, ali je posljednjih nekoliko godina postalo prepoznatljiva turistička atrakcija.

Stranica 7 od 7