Pitanja vijećnika

Pitanja vijećnika (3)

Na prvoj radnoj sjednici OV Konjic, održanoj dana 29.12.2016. godine, Zerem Benjamin, vijećnik BPS-Sefer Halilović Konjic, uzeo je aktivno učešće po slijedećim tačkama dnevnog reda:

U okviru tačke 2. dnevnog reda (Izvršenje budžeta Općine Konjic za period I-IX 2016.godine), uputio je pitanja:

1.) Zašto nije izvršeno ¾ budžeta, kada je prošlo ¾ fiskalne godine? Da li je u pitanju loše planiranje prihoda ili namjerno „prenapuhavanje“ budžeta?

2.) Zašto se planiraju veliki grantovi u milionskim iznosima iz inostranstva, te sa nivoa Države, Federacije i Kantona, kada se ili ne realizuju nikako ili u vrlo malim iznosima?

3.) Zašto je za MZ od planiranih 100.000,00 KM uplaćeno samo cca 15%?

4.) Podsticaj poljoprivredne proizvodnje, te poljoprivredni sajam su pomognuti sa samo 20% do 30% od planiranih budžetskih sredstava za ovu budžetsku stavku?

5.) Po kojem kriteriju su kapitalni grantovi od planiranih 7.704.431,00 KM raspoređeni za realizaciju (index realizacije svega 20%)?

U okviru tačke 7. dnevnog reda postavljeno je pitanje:

Šta sadrži anex 6. Ugovora o koncesiji za izgradnju MHE „Veliki duboki potok“ na slivu rijeke Trešanica, kojim dajemo ovlaštenje načelniku općine na potpis, jer pomenuti aneks nije dostavljen u prilogu odluke, odnosno u materijalima općinskim vijećnicima?

U okviru tačke 13. dnevnog reda konstatovane su nelogičnosti da se izvještaji o radu JU „Gradska apoteka“ Konjic i UO iste ustanove usvajaju za 2015. godinu, pa se pitamo zašto to nije urađeno 8-9 mjeseci ranije i ko je za to odgovoran?

Općinski odbor BPS- Sefer Halilović Konjic/novikonjic.ba

Vijećnik SBB-a Ajdin Tinjak na prvoj redovnoj sjednici OV Konjic postavio je sljedeće pitanje:

" U skladu sa Statutom Općine Konjic i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća (član 7.), na Prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Konjic postavljam vijećničko pitanje:

Da li je Statutom ili nekim drugim propisom određeno do kojeg iznosa novčanih sredstava, načelnik može samostalno raspolagati i donositi odluke o raspodjeli i korištenju sredstava općine? Ako je određeno do kojeg iznosa?
Da li je bilo kojim propisom određen redoslijed i prioriteti prilikom raspolaganja budžetskim sredstvima u cilju realizacije budžetskih rashoda ili to radinačelnik po svom nahođenju? "

Vijećnik SBB-a u OV Konjic Senid Balić postavio je vijećnićko pitanje na prvoj redovnoj sjednici OV Konjic sljedećeg sadržaja:

" U skladu sa Statutom Općine Konjic i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća (član 7.), na Prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Konjic postavljam vijećničko pitanje:

  • Tražim da mi se dostavi izvršenje budžeta za 2016 i nacrt budžeta za 2017 po analitičkim i subanalitičkim kontima.
  • Kakve pravne posljedice proizlaze zbog ne usvajanja određenog izvještaja javnih preduzeće i ustanova iz nadležnosti vijeća(izvještaja o radu s finansijski pokazateljima, izvještaja upravnog odbora…)? "