Narodni univerzitet Konjic predstavlja Nacionalni spomenik “Nekropola sa stećcima - Ravnice u Dubočanima“

Od petka, 5. februara 2021. godine na facebook, instagram i viber mrežama Narodnog univerziteta i facebook stranici Zavičajnog muzeja, kroz crtež akademskog grafičara Dine Džumhura i uz kratki opis, predstavljamo nacionalni spomenik “Nekropola sa stećcima - Ravnice u Dubočanima“

Dubočani su od centra Konjica udaljeni 11,61 km vazdušne linije u pravcu jugoistoka. U spomenutom naselju, na lokalitetu Ravnice evidentirana je nekropola sa 49 stećaka na nadmorskoj visini od 624 m koja do sada nije nigdje bila evidentirana.Ova nekropola sa stećcima po brojnosti nadgrobnika pripada manjoj zajednici koja je živjela na tom području. Po smještaju ovakvih nekropola mogu se pratiti procesi. Na periferiji nekropole nazire se neznatno izdvajanje pojedinih grobova, što se očituje prelazom izrade stećaka sa jednostavnijeg oblika – sanduka, na složeniji oblik – sljemenjak. Inače, nekropolu čine 4 ploče, 44 sanduka i 1 sljemenjak. Stećci su poredani u nizove od sjeverozapada ka jugoistoku, a orijentisani su u pravcu jugozapad – sjeveroistok. Veći dio stećaka je obrastao mahovinom, lišajevima i prekriven humusom. Ukrasi i natpisi nisu evidentirani na stećcima. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 26. do 28. marta 2012. godine, donijela je odluku da se Istorijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ravnice u Dubočanima, opština Konjic, proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.


NU Konjic / Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)