3.decembar Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom, a u fokusu je osnaživanje osoba s invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti.

Općina Konjic ima skoro 900 ratnih vojnih invalida, 102 civilne žrtve rata i 563 neratna invalida, Udruženje  roditelja, djece i omladine sa cerebralnom paralizom i ostalim poteškoćama u razvoju čiji naziv je “i“, preko Dnevnog centra, okuplja 25 djece i omladine, koji djeluje u sastavu Prve osnovne škole. Općina Konjic, prema popisu iz 2013. od ukupno 25.148 stanovnika, ima  2.071 osobu sa jednom i više poteškoća.

Da li znamo kako nam žive ove komšije i kako im možemo pomoći. Međunarodni dan ovih osoba, prilika je da svi više razmislimo o preko dvije hiljade ovih naših sugrađana, da barem tih dana i mjeseci promovišemo kulturu solidarnosti, duh dijeljenja vrijednosti , neka i te osobe dobiju zasluženi medijski prostor ...

Služba za zapošljavanje na spisku ima prosječno  70 invalida, čije zapošljavanje ide najsporije. Udruženju slijepih i slabovidnih, kažu, nemaju ni bijele štapove...

Ovi naši sugrađani, osim problema koje imaju svi građani, imaju i dodatne teškoće u kretanju, zapošljavanju, školovanju, ostvarivanju svojih prava...Njihova udruženja uglavnom nemaju adekvatne prostorije za rad, nemaju stalne i sigurne izvore finansiranja, nemaju isti tretman od vlasti što oni doživljavaju kao omalovažavanje, segregaciju, neravnopravnost - pravnu i stvarnu. Socijalna isključenost ovih osoba iz društvenih aktivnosti, podloga je za konflikte, razjedinjavanje i diskriminaciju unutar samih udruženja kao i u životu grada.

Ovi sugrađani od svih svojih briga, problema i poniženja izdvaja birokratiju i arhitektonske barijere na ulazima u skoro sve ustanove, pa čak i u pojedine vjerske objekte, jer je većina postojećih prilaza, kažu, samo formalno napravljena. Naveli su nam mnogo primjera birokratskih procedura, diskriminacije, nedorečenih zakona u HN kantonu, odnosno, nesposobnosti i nemara vlasti, ali i nerazumijevanja komšija. HNK jedini od kantona nema lokalni plan za prava i položaj osoba s invaliditetom, rekla je Jasna Rebac, predsjednica Udruženja mladih „Los Rosales“, koje u koaliciji 13 udruženja, zastupa 1500 osoba s invaliditetom sa područja HNK.

Osim što su osobe s invaliditetom, oni imaju i druge društvene uloge, imaju svoje želje, hobije, talente,  kreativnost i druge potencijale, oni imaju i uloge oca, sina, majke, brata, setre, tetke, strine, oni su ribolovci, majstori, slikari, pjesnici, humanisti, patriote, tavlaši, navijači, i oni sade cvijeće, kopaju baštu, cijepaju drva, šetaju, voze bicikl, vole Neretvu…

Budimo samo jedan dan u njihovoj koži, sjedimo u njihova invalidska kolica, pa prođimo gradom, pitajmo se kako im je u kolicima na plus 30 stepeni celzijusa ili na snijegu.

Mnogi su potvrdili da svoja prava ostvaruju veoma teško, nemaju besplatno banjsko liječenje, nemaju  rezervisana parking-mjesta u gradu. Oni samo traže da budu isti pred zakonom, da budu ravnopravni, uvažavani i angažovani građani, da se poštuje njihova individualnost, a ne da budu socijalno isključeni tj. građani drugog i trećeg reda, da ne budu zagubljeni u pravnom haosu.Nigdje više propisa, komisija, deklaracija i memoranduma kao u ovoj oblasti, a manje prava u praksi, kaže Haris.

 Neravnopravnost je ozbiljan problem društva što ima dalekosežne i višestruke posljedice. Ovi ljudi koji su primjer boraca za život, zaslužuju našu veliku pažnju, poštovanje, mobilisanje svih ljudskih i materijalnih kapaciteta, bezuvjetnu pomoć države i  potpunu integraciju u društvo. Naša pažnja mora biti još veća, posebno što je pandemija kovid -19 znatno povećala ukorijenjene nejednakosti u društvu.

Nadajmo se da mnoga pitanja osoba s invaliditetom više neće dugo biti bez odgovora, jer  rješavanje svih ovih pitanja, jedan su od prioriteta koje je Evropa postavila BiH kao uslov za prijem u EU.


Mirsad Čukle 

ocijeni
(0 glasova)