Stečajni postupak teško može dovesti do ozdravljenja Granita

Stečaj u preduzeću Granit DD Jablanica traje već 10 godina.

Ova kompanija, koja je od izuzetnog značaja za Jablanicu i njene stanovnike bila je u proteklih 25 godina najviše poligon za prelamanje stranačkih interesa, interesa pojedinih lobija a najmanje ono što je trebala biti – okosnica privrede i razvoja općine Jablanica.

Stečaj Granita otvorio je mogućnost da dođe do ozdravljanja kompanije. Međutim,već deset godina nema konačnog rješenja. Zao smo stečajnog upravitelja Abida Šarića pitali zašto stečajni postupak traje ovoliko dugo i kada će biti okončan?

“Zakon o stečajnom postupku F BiH je propisao postupak i uslove za otvaranje, vođenje i završetak stečajnog postupka. Prvi razlog trajanja stečajnog postupka je dugotrajni krivični postupak na Sudu BiH protiv bivših rukovodilaca, koji je okončan u 10-mjesecu 2017 godine.

U ovom postupku su tretirana mnogobrojna pitanja koja su od suštinske važnosti za ovaj stečajni postupka.

Također, dugotrajni štrajk uposlenika od 2,5 godine, stvorio je ogromne probleme u ovom stečajnom postupku i izazvao bezbroj novih sudskih postupaka, a koji su rezultirali mnogobrojnim sudskim presudama, uglavnom na štetu Granita.

Važno je napomenuti da obaveze Granita po ovim presudama imaju karakter dugova stečajne mase, i da se one u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku F BiH izmiruju prioritetno, odnosno prije ostalih potraživanja stečajnih povjerilaca.

Dosadašnji iznos dugovanja Granita po ovim presudama, sa obračunatim kamatama, je oko 3.000.000,00 KM.

Večinu dugovanja po ovim presudama Granit je izmirio.

Da bi se stečajni postupak završio, potrebno je tačno definisati ukupne obaveze i ukupnu imovinu stečajnog dužnika, odnosno stečajnu masu iz koje bi se namirivala priznata potraživanja svih stečajnih povjerilaca.

U slučaju Granita ni jedan od ovih uslova nije još ispunjen iz sljedećih razloga.

Do sada je pokrenuto oko 480 sudskih postupaka protiv Granita, po tužbama različitih povjerilaca, sadašnjih i bivših uposlenika i po različitim osnovama.

Veliki broj ovih postupaka je pokrenut nakon otvaranja stečajnog postupka.

Večina ovih sudskih postupaka je završena, a u toku je još njih 40-tak.

Dakle, zbog navedenih razloga, ukupne obaveze Granita nije bilo moguće precizno utvrditi, i to još uvijek nije moguće.

Imovinu Granita, odnosno stečajnu masu također nije moguće precizno definisati, jer su sve nekretnine pod hipotekom a značajan dio pokretne imovine je prenesen u vlasništvo trećih lica, nalaze se na korištenju i u posjedu su Granita.

I po ovim pitanjima je vođeno mnogo sudskih postupaka.

Pojedini stečajni povjerioci kojima je priznato razlučno pravo nisu preuzeli niti prodali imovinu kojom su osigurali svoja potraživanja, već zahtjevaju izmirenje svojih potraživanja u novcu.

Neki do njih su tu imovinu, a koju Granit koristi u svome poslovanju, založili kod banaka kao osiguranje kredita koje su podigli, i koje uglavnom ne vraćaju.

Banke su putem suda pokrenule izvršne postupke za namirenje svojih potraživanja, prodajom imovine koju je, u stvari kupio i platio Granit.

U tim postupcima su sudski izvršitelji popisali predmetnu imovinu i praktično blokirali bilo kakvo raspolaganje ovom imovinom.

Neki od razlučnih povjerilaca su istrajali u nastojanju da svoje potraživanje namire porodajom imovine kojom je osigurano njihovo potraživanje, što su i učinili.

Na ovaj način je prodata nekretnina, krug finalne obrade sa objektima izgrađenim na njemu.

Za dalje korištenje ove nekretnine, Granit plaća Općini Jablanica, kupcu ove nekretnine, mjesečni iznos od 25.000,00 KM.

Skupština povjerilaca  je donijela odluku o nastavku poslovanja stečajnog dužnika, što znači da nije dozvoljena nikakva prodaja imovine u cilju namirenja priznatih potraživanja.

To su samo neki od glavnih razloga dugog trajanja ovog stečajnog postupka, i u ovom trenutku nije moguće realno predvidjeti kad će se on, u postojećim okolnostima završiti.

Važno je opredjeljenje večine povjerilaca, stečajnog suda, uže i šire društvene zajednice da konačna likvidacija stečajnog dužnika, kao način završetka ovog stečajnog postupka, nije prihvatljiva i da treba iskoristiti sve mogućnosti kako bi se ovo preduzeće sačuvalo, kako bi se sačuvala postojeća radna mjesta i kako bi se ono dalje razvijalo”, istakao je Abid Šarić.

Kolike su bile obaveze a koliki kapital Granita DD 2010 godine, kada je otvoren stečaj ?

“Priznate obaveze nastale prije otvaranja stečajnog postupka, a nakon do sada završenih sudskih postupaka i održanih ročišta, iznose 20.270.911,59 KM.

Samo oni povjerioci koji su proveli sudske postupke i prodali nekretnine, naplatili su potraživanja iz ove kategorije, u iznosu cca 3.500.000,00 KM.

Ostala stečajna potraživanja nisu izmirena, a izmirivat će se tek po diobi stečajne mase, u koliko do toga dođe, ili u skladu sa predloženim Stečajnim planom.

Kapital društva je u trenutku otvaranja stečajnog postupka iskazan u iznosu od 11.498.164,00 KM.

Knjigovodstvena vrijednost iskazanog kapitala je u dosadašnjem toku stečajnog postupka, umanjena za redovne troškove amortizacije.

Kapital društva je uvećan za vrijednost novonabavljenih osnovnih sredstava.

Na dan 30.06.2020 godine, iskazan je iznos kapitala u iznosu od 11.482.799 KM.”

Gospodine Šarić, koliko obaveza je vraćeno za 10 godina trajanja stečajnog postupka ?

“Već sam naveo da su priznata stečajna potraživanja umanjena za potraživanja onih povjerilaca koji su se namirili prodajom nekretnina, cca 3.500.000,00 KM, a da ostala stečajna potraživanja nisu vraćena.

Treba imati u vidu i da su iz tekućeg poslovanja izmireni dugovi stečajne mase, odnosno obaveze po različitim presudama, a koji se odnose na period nakon otvaranja stečajnog postupka u iznosu od cca 3.000.000,00 KM.”

Nakon deset godina vođenja stečajnog postupka, kolike su obaveze Granita DD Jablanica danas?

“Ukupne obaveze, stečajna potraživanja, dugovi stečajne mase i neizmireni troškovi stečajnog postupka, iznose 20.248.774,27 KM” – istakao je stečajni upravitelj Abid Šarić za naš portal.

Na kraju, ne možemo a da ne primjetimo sav besmisao vođenja stečajnog postupka u Granit DD Jablanica. Naime, prije 10 godina kada je stečaj pokrenut, obaveze Granita su iznosile nešto preko 20 miliona KM. Nakon što su prodate nekretnine Granita DD i kroz redovno poslovanje firme vraćeno cca 6.500.000 KM obaveza, Granit DD Jablanica je i danas dužan preko 20 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, nalazi se tamo gdje je sve i počelo, samo sada skoro bez imovine  svom vlasništvu a sa skoro istim dugovanjima.

Sasvim je izvjesno da je ozdravljenje Granita DD Jablanica kroz stečajni postupak misaona imenica i da ovako zadužena kompanija nikada neće dobiti neophodne koncesije za dugoročnu eksploataciju mineralne sirovine.

Sagledavaje problematike  u Granitu biće sasvim sigurno jedan od izazova pred novim Općinskim vijećem.


 Jablanica.live / Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)