KONJIC OSTAJE GRAD MUZIKE: Javni poziv za upis učenika u Osnovnu muzičku školu Rezonanca

POZIV ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED

Broj: 46-1-P/20

Datum: 6. 5. 2020. godine

Na osnovu člana 51. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK/HNŽ (Sl.novine HNK broj 5/00, 4/04, 5/04,1/14 i 7/16, Osnovna muzička škola sa pravom javnosti ''Rezonanca'' Konjic objavljuje

P O Z I V

ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED U ŠKOLSKOJ 2020./ 2021. GODINI

Upis će se vršiti na slijedeće instrumente (odsjeke): klavir, gitara, violina, harmonika.

Na instrumentalne odsjeke se mogu upisati učenici koji u školskoj 2019/2020 godini pohađaju III razred osnovne škole.

Izuzetno talentirani učenici mogu se upisati i sa nižim razredima.

Učenici u skladu sa Zakonom polažu prijemni ispit.

Na prijemnom ispitu se provjerava muzikalnost, muzička memorija i osjećaj za ritam.

Obzirom na trenutnu situaciju proglašenja pandemije COVID-19 i mjerama nadležnih, prijemni ispit će biti prilagođen datim okolnostima.

Elektronski obrazac za upis u školsku 2019./2020. godinu nalazi se na web stranici škole, u glavnom meniju, odnosno podmeniju pod nazivom ''UPIS''.

O terminima dostavljanja dokumentacije kao i o prijemnom ispitu, roditelji- staratelji djece će biti blagovremeno obavješteni putem internet stranice.

Kandidati sa sobom trebaju donijeti rodni list.

Prijave za prvi prijemni rok se primaju od 6.5.2020. do 29.05.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon 061 383 473 ili na e-mail:

DIREKTORICA

Biljana Handžo, prof.

Više informacija na web-stranici Škole:

omsrezonanca.wixsite.com/konjic

Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)