Kreće rekonstrukcija tunela Ivan i mosta na Ilidži

Javno preduzeće Ceste Federacije BiH ove godine radit će rekonstrukciju nekoliko mostova i tunela.

Tender vrijedan 173.504,27 KM već je objavljen.Tenderom je predviđeno da se sanira most preko rijeke Željeznice na Ilidži na cesti M17, da se uradi rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku na cesti M5.

Planirana je i rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju na cesti M16, rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji na cesti M4, rekonstrukcija mosta preko Crne, dionica Ustikolina-Trnovo.

Radit će se i sanacija mosta preko rijeke Drinjače u Gojsalićima na cesti M19.2, te mosta preko Duboke doline na Komaru na cesti M5 i rekonstrukcija/sanacija tunela "Ivan" na cesti M17, dionica Tarčin-Konjic. km 7+750.

Zainteresovani izvođači radova na tender se mogu prijaviti do 12.2.2020. godine.


 Akta.ba / Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)