Učenici Srednje škole Konjic na praksi u Objektu D-0 ARK (Titov bunker)

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic je na početku školske 2019/2020 godine sklopila Ugovor sa JU "Srednja škola Konjic" čime je omogućila učenicima Turističke škole obavljanje praktične nastave u Objektu D-0 ARK (Titov bunker).

"Na ovaj način učenicima je pružena mogućnost sticanja teorijskih i praktičnih znanja, na osnovu kojih će biti spremniji za tržište rada na polju turističke djelatnosti.

Po završetku praktične nastave za I polugodište učenici su ocijenjeni pozitivno, čime su zadovoljili sve kriterije zahtjevane od strane profesorice i mentora u izvođenju praktične nastave u Titovom bunkeru.

Agencija "PRVI KORAK" d.o.o. je uvijek spremna podržati ovakve aktivnosti, a naročito kada se radi o mladima i unaprijeđenju njihovih znanja i vještina."- poručili su iz Agencije Prvi korak.


 Novikonjic.ba

ocijeni
(2 glasova)