Konjic / Inspekcija o zagađenju Neretve: U zakonu nema kazni

Ekocidi su, navodi, ''postali znatno učestaliji i vidljiviji, pa su tehnološke otpadne vode neprirodnih boja, koje 'plutaju' Neretvom i pritom ostavljaju obale obojene jarkom žutom bojom, lagano postale dio konjičkog kolorita


U Zakonu o vodama Federacije BiH nije propisana izravna kaznena odredba ukoliko subjekt ispušta otpadne vode preko zadatih graničnih vrijednosti, rekao je za Bljesak.info glavni federalni vodni inspektor Mirsad Smailagić.

Smajlagić dodaje da tu federalni vodni inspektori, u okviru kontrole postupanja po vodnoj dozvoli, izriču kaznene i upravne mjere kojima se nalaže otklanjanje uočenih nedostataka u odgovarajućim zakonskim rokovima. Zagađenja prisutna više godina Naime, u rijeci Neretvi je na području poslovne zone, prema tvrdnjama ekoloških aktivista, pronađena nedozvoljena količina teških metala. Zagađanja rijeke, tvrde, traju već godinama.  

''Ekološke promjene na rijeci Neretvi kod Konjica počele su se izraženije primjećivati od prije nekolikog godina, kada su učestali incidenti ispuštanja tehnoloških otpadnih voda nepoznatog sadržaja s lokacije poslovne zone u kojoj je smještena glavnina konjičke metalne industrije. Istina, slični incidenti su se događali i mnogo ranije ali su bili mnogo rjeđi i manje vidljivi, odnosno primijećena su ispuštanja prilikom velikih voda ili tijekom noći'', rekao je za Bljesak.info Amir Variščić iz udruge Zeleni Neretva. Ekocidi su, navodi, ''postali znatno učestaliji i vidljiviji, pa su tehnološke otpadne vode neprirodnih boja, koje 'plutaju' Neretvom i pritom ostavljaju obale obojene jarkom žutom bojom, lagano postale dio konjičkog kolorita na očigled cijeloj lokalnoj javnosti''.

Nedovoljni dokazi za postupanje Konjički ekološki aktivisti, tvrde, do sada su bezuspješno nadležnim tijelima skretali pozornost o zagađenju smaragdnog bisera Hercegovine. Nadležni nisu postupali po zahtjevima udruge jer su im za bilo što potrebni dokazi.

''Da bi se dobio relevantan dokaz zagađenja i predočio nadležnim za eventualno djelovanje, mora se prilikom incidenta uzeti uzorak vode što brže i što bliže mjestu izvora zagađenja - ako to ne uradite u roku od 20-ak minuta od ispuštanja dokazi će, zbog brzog toka rijeke, otploviti nizvodno i neće se dobiti relevantan rezultat - a posebno je važno da tom činu mora svjedočiti službeno lice, odnosno federalni inspektor, koje, čak i da je voljno reagirati, ne može u tom roku doći iz Sarajeva ili Mostara do mjesta zagađenja. Kad se sve to analizira na koncu shvatite da je u praksi nemoguće ispuniti te uvjete, odnosno doći do takvog dokaza koji bi pokrenuo nadležne institucije na reagiranje'', navodi Variščić.

Dodaje da su nakon tih saznanja, u cilju pribavljanja dokaza zagađenja, naručili mikro-biološku te kemijsku analizu voda Neretve na području Konjica kod Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a. Ta analiza nije donijela rezultate jer se uzimanje uzoraka zagađenih materija uz nazočnost službene osobe.

Posljednji korak, tvrdi Varišić, bio je analiza sedimenta. Inspekcija kod 6 zagađivača ''Jedini preostali korak, a to je ispitivanje sedimenta (nataloženog pješčanog materijala u koritu rijeke) rijeke Neretve na spomenutoj lokaciji, koje je obavljeno tijekom kolovoza i rujna ove godine. Tek je ova metoda pokazala i dokazala da su u prošlom vremenu ispuštane supstance i spojevi koji višestruko izvan dopuštenih graničnih vrijednosti za iste. Ovaj rezultat analize je konačno osvijestio lokalnu javnost pa su i posljednje 'nevjerne Tome' napokon počeli razumijevati da u Konjicu imamo veliki problem'', rekao je za Bljesak.info konjički aktivist.

Po primitku tih rezultata, tvrdi, iste su uputili Federalnoj vodnoj inspekciji i Agenciji za vodno područje Jadranskog područja sa zahtjevom za dalje službeno postupanje. Od Agencije su, navodi, dobili odgovor ali ga još nisu željeli javno komentirati.

Federalna vodna inspekcija, kako navodi glavni inspektor Smailagić, u kontinuitetu po planu nadzora i prijavama građana vrši inspekcijske kontrole iz svoje nadležnosti te su tijekom listopada federalni vodni inspektori izvršili šest inspekcijskih nadzora kod subjekata (zagađivača) u općini Konjic.

Analiza sedimenta sporna Inspektor pojašnjava kako su svi zagađivači voda dužni plaćati vodnu naknadu. ''Federalna vodna inspekcija je, sukladno Zakonu o vodama, nadležna vršiti (između ostalog) kontrolu ispuštanja tehnoloških otpadnih voda.

U skladu sa Zakonom, svaki zagađivač vode je dužan isposlovati vodnu dozvolu u kojoj mu se propisuju uvjeti pod kojim može otpadne vode ispuštati u neki recipijent, u ovom slučaju rijeku Neretvu. Također, podzakonskim aktima je propisan monitoring otpadnih voda, kao i granične vrijednosti  ispuštanja otpadnih voda'', rekao je Smailagić.

Svaki zagađivač, tvrdi, treba odrediti (laboratorijski ili tabelarno) koeficijent zagađenja (EBS) po kome plaća posebnu vodnu naknadu za zaštitu voda te dodaje da ''Zakon omogućava ispuštanje otpadnih voda u recipijent uz propisane uvjete u vodnoj dozvoli''.

Inspektor Smailagić tvrdi kako se uzorkovanja sedimenta, odnosno pješčanog nanosa, ''u Bosni i Hercegovini do sada ni jednim propisom nisu definirane granične vrijednosti pojedinih parametara u sedimentu. Takve propise tek treba usvajati i definirati njihov monitoring''. Inspektor: Za očekivati je zagađenje Dodaje kako provedena analiza konjičkih Zelenih nije mjerodavan, ali ne negira zagađenja Neretve.

''Bitna činjenica je da za ocjene stanja sedimenta nisu prikladni parametri, metode i jedinice kao za otpadne vode. S tim u vezi, dostavljeni rezultat analize ne može biti mjerodavan za ocjenu stanja sedimenta. S obzirom na intenzivne industrijske aktivnosti u zadnji 50 godina na prostoru općine Konjic, za očekivati je da se u sedimentu nalazi izvjesna količina teških metala'', rekao je za Bljesak.info inspektor.

Problemom zagađenja Neretve u Konjicu, tvrde aktivisti, žele skrenuti pozornost i političkim strankama te općine.

''Važno je istaknuti da je s rezultatima analize upoznata općinska inspekcija, koja je također poslala prijavu federalnim kolegama sa zahtjevom za službeno postupanje. Ono na čemu trenutno radimo jeste slanje dopisa svim političkim subjektima koji participiraju u Općinskom vijeću s detaljnim pojašnjenjem problema i zahtjevom za predlaganje ove teme za jednu od točaka dnevnog reda na sljedećoj sjednici OV'', rekao je aktivist Variščić. Ipak dodaje kako ''iako nadležne institucije zasad nisu pozitivno odgovorile, mislimo da će se to uskoro dogoditi. Ono što je po našem mišljenju najvažnije jeste lokalna javnost koja je nakon ovog Izvještaja postala znatno osvještenija o ovom problemu, te je nastala kritična masa koja može pokrenuti promjene u odnosu ka ovom problemu''.

- Pročitajte više na: https://www.bljesak.info/gospodarstvo/ulaganja/konjic-zagadenje

Novikonjic.ba

ocijeni
(3 glasova)