KONJIC – KALINOVIK: Deminirana trasa puta koja povezuje više sela u oba bh. entiteta

U mjestu Susječno, 39 kilometara jugozapadno od Kalinovika, završen je deminerski zadatak “Put Uzriječje – Vilišta (Rajac)”.

Taj izuzetno zahtjevan deminerski zadatak obavili su deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – Tuzla, Bihać i Goražde.

Na tom zadatku, koji je rađen manuelnom metodom, očišćeno je 12.993 metara kvadratnih sumnjive površine na kojoj su pronađene tri mine PMA 3, jedna mina PMR-2A i jedno neeksplodirano ubojno sredstvo – NUS (ručna bomba M52).

Deminirana je trasa puta širine osam metara kako bi se izvršilo probijanje puta i spojilo više sela u oba entiteta, od Bjelimića i Odžaka u općini Konjic u Federaciji BiH, do Uloga u općini Kalinovik u Republici srpskoj.

Velika zagađenost tla metalom, zajedno sa gustom vegetacijom, otežavala je i usporavala rad deminera.

Pored medicinskih vozila i medicinara FUCZ na ovom zadatku angažovan je i helikopter za hitnu medicinsku evakuaciju Oružanih snaga BiH (MEDEVAC).

I ovaj zadatak pokazao je dobru saradnju OSBiH i FUCZ i visok nivo profesionalnosti pilota OSBiH, kako u rutinskim letovima do heliodroma, tako i u realizaciji vježbe MEDEVAC.

Na zadatku, u skladu sa potrebnim standardima, urađeno je završno obilježavanje, trajno obilježavanje od pravca Uloga sa 66 samostalnih minskih znakova, a na mjestima gdje zadatak graniči sa rizičnom površinom, urađeno je polutrajno obilježavanje.

Prije rata put je korišten od stanovništva i ŠG “Zelengora” za prilaz imanjima i eksploataciju šume. Put, od koga su neke kuće udaljene tek oko 60 metara, zbog minske opasnosti poslije rata nije se koristio.

– Bio je ovo jedan od težih zadataka sa kojim su se do sada susretali demineri FUCZ. Težina ovog zadatka ogledala se u nepristupačnom terenu, velikim usponima, zagađenosti tla metalom i kamenitom trasom pa je bilo veoma teško vršiti otkopavanje indikacija koje je registrovao metal detektor – saopćeno je iz FUCZ-a.

Završetkom ovog zadatka omogućena je obnova kuća i rekonstrukcija puta koji povezuje Bjelimiće u općini Konjic sa Ulogom u općini Kalinovik, te su na ovaj način stvoreni bolji i sigurniji uslovi života za povratnike na ovom području.

Lokalno stanovnistvo iz Bjelimića i iz Baka u svakom trenutku bili su na raspolaganju deminerskim timovima pa im FUCZ-a i na ovaj način najiskrenije zahvaljuje, navodi se u saopćenju.


 Deblokada.com / Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)