Održan okrugli stol o dokumentu “Vizija mladih o budućnosti BiH”: Mi mladi imamo viziju, želimo je ostvariti!

U Sarajevu je jučer u okviru projekta „Mobilizing Youth for Reconciliation – Be the Inspiration” (Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija) koji je podržan od strane Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH), a implementira ga Nacionalni Demokratski Institut (NDI BiH) u saradnji s Inicijativom mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BiH) i Fondacijom INFOHOUSE (IH), održan okrugli stol, a glavna tema bio je dokument "Vizija mladih o budućnosti BiH", na čijem kreiranju trenutno radi 28 mladih iz svih dijelova BiH, koji čine grupu Youth Vision.

Članovi grupe predstavili su ključna područja djelovanja koja obuhvata dokument ''Vizija mladih o budućnosti BiH'', od kojih svako od polja nudi konkretna rješenja problema: “Država sigurnosti”, “Država ekonomskog prosperiteta”, “Država društvene pravde” i “Država kvalitetnog obrazovanja”.

Selma Mešić, studentica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koja je dio Youth Vision grupe kazala nam je: U ovoj grupi su se okupili mladi iz cijele BiH koji žele pozitivne promjene, te koji kroz ovaj dokument žele dati svoj doprinos tome.
Mi se nadamo da ćemo na ovaj način motivisati i druge mlade da se aktiviraju u cilju poboljšanja trenutne situacije.
Mi smo primjer da kada se mladi iz oba entiteta udruže da je moguće naći kvalitetna rješenja za naše zajedničke probleme.

Lamija Kadić, studentica sa Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i koja dolazi ispred stranke Narod i Pravda nam je kazala: Na dokumentu radi nas 24 s ciljem obezbjeđivanja budućnosti o kojoj sanjamo.
Naš cilj je da lobirano kod zvaničnika, jer smo ponudili konkretne mjere i rješenja za probleme koje smo prethodno definisali. Ono što je bitno istaći jeste da je atmosfera unutar grupe odlična.
Fascinantno je vidjeti mlade ljude koji su se sastali oko isti ideje a to je bolja budućnost za sve nas.
Mi smo spremni na promjene, puni smo entuzijazma i duboko vjerujemo da će se promjene desiti.
Zato nam je i cilj da ovaj dokumnet dođe do zvaničnika, jer implementacijom ovih mjera iz dokumenta, napravit će se ogroman iskorak ka boljoj budućnosti.
Moja poruka mladim ljudima je: Pokrenimo se. Jedino kada uzmemo aktivno učešće i uložimo sve napore da se dese promjene, imamo pravo kritizirati stanje u državi.
Sve mimo toga znači da smo saglasni da drugi odlučuju o našoj budućnosti i da ne želimo sebi skrojiti istu.
Novikonjic.ba
ocijeni
(1 glas)