Za osnovne škole u HNK 50 lutki za reanimaciju

Na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru izvršena je primopredaja 50 lutki za reanimaciju za sve osnovne škole u HNK.

Lutke je ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK dr. sc. Rašidu Hadžoviću u ime Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) uručila koordinatorica projekta, gđa. Yasuko Tsuji.

Podsjećamo, Memorandum o razumijevanju „Projekta izgradnje povjerenja putem tjelesnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ između Japanske agencije za međunarodnu saradanju i resornog Ministarstva je omogućio da se u osnovnim školama u HNK poboljša kvalitet održavanja nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj putem opremanja škola najnovijom opremom, te izmjenom nastavnog plana i programa zasnovanog na APOSO-voj Zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa

„Dodjela lutki za reanimaciju za 50 osnovnih škola od strane Japanske vlade veoma je kvalitetan i važan dio projekta kako za profesore, tako i za učenike u cilju savladanja vještine spašavanja drugih ljudi. Ovaj zaista značajan projekat za naš kanton traje skoro dvije godine i zaista je poboljšao kvalitet održavanja nastave iz predmeta TZO. Ovom prilikom želim da se zahvalim našim partnerima, Japanskoj agenciji za međunarodnu saradnju (JICA) za dosadašnju uspješnu saradnju, te se nadam se da ćemo i u budućnosti realizovati slične projekte koji će doprinositi unaprijeđenju sistema obrazovanja.“

Nakon izvršene primopredaje, u prostorijama Nastavničkog fakulteta, a u organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i Sportskog saveza Grada Mostara održan je seminar za nastavnike Tjelesnog i zdravstvenog odgoja u sklopu kojeg je održana i radionica na temu pružanja prve pomoći i reanimacije tokom koje su korištene lutke.

Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)