ODJEKNUO GLAS RAFTERA I MEDIJA: OV Konjic odbilo zgotivljeni materijal pomoćnika načelnika Vahida Alibegovića

FOTO: Novikonjic.ba (arhiv) FOTO: Novikonjic.ba (arhiv)

Vijećnici OV Konjic na jučerašnjoj 16. sjednici vodili su žustru diskusiju koja se ticala predloženog materijala Službe za privredu, finansije i društvene djelatnosti vezano za uređenje raftinga i splavarenja na vodama općine Konjic kojeg su u konačnici i odbili.

Vijećnici nisu bili ubjeđeni u ispravnost postupka, uzburkala se situacija na relaciji rafting klubovi, članovi komisije te je šef navedene službe Vahid Alibegović povukao tačku dnevnog reda uz obrazloženje, da je dobro da vijećnici daju sugestije, da „povlači ako svima odgovara“ i da se ide u javnu raspravu po ovom pitanju.

Za povlačenje ove tačke dnevnog reda bili su prije svega vijećnici SDP i SBB, a podrška je stigla i od konjičke SDA. Vijećnik SZBIH, Dženadin Podrum, kazao je da je bio jedan od članova komisije koji je insistirao da se pozovu i uključe predstavnici rafting klubova.

Po svemu sudeći, slijedeći korak je javna rasprava i priprema nove odluke u neizbježnoj saradnji sa predstavnicima konjičkih rafting klubova, koji su se i obratili vijećnicima, a o čemu je javnost upoznata posredstvom portala novikonjic.ba.

VEZANE VIJESTI:

http://www.novikonjic.ba/index.php/bih/item/6399-jedan-glas-konjicki-rafteri-zele-red-i-sigurnost-ogorceni-jednostranim-postupcima-opcinske-administracije

http://www.novikonjic.ba/index.php/bih/item/6407-reakcije-agencija-prvi-korak-obratila-se-saopcenjem-za-javnost

Novikonjic.ba

ocijeni
(4 glasova)