JU "SREDNJA ŠKOLA" KONJIC: Raspored polaganja maturskih i završnih ispita za redovne učenike u junskom roku 2018/19. godine

U prilogu donosimo raspored polaganja maturskih i završnih ispita za redovne učenike u junskom roku 2018/19. godine.

OPĆA GIMNAZIJA:

- Petak (24.5.2019.) u 11:30 h - Bosanski jezik i književnost - pismeni

- Ponedjeljak (27.5.2019.) u 11:30 h - Matematika - pismeni

- Utorak (28.5.2019.) u 08:00 h - Engleski jezik - pismeni

- Srijeda (29.5.2019.) u 09:45 h - Matematika - usmeni

- Četvrtak (30.5.2019.) u 10:00 h - Engleski jezik - usmeni

- Petak (31.5.2019.) u 08:00 h - Odbrana maturskog rada iz historije

- Petak (31.5.2019.) u 09:45 h - Odbrana maturskog rada iz biologije

- Petak (31.5.2019.) u 11:00 h - Odbrana maturskog rada iz geografije

- Petak (31.5.2019.) u 12:30 h - Odbrana maturskog rada: Engleski jezik, Njemački jezike, Turski jezik

- Petak (31.5.2019.) u 12:30 h - Odbrana maturskog rada: Informatika, Demokratija i ljudska prava

EKONOMSKA ŠKOLA:

- Petak (24.5.2019.) u 13:30 h - Odbrana maturskog rada

- Petak (24.5.2019.) u 14:15 h - Odbrana maturskog rada

- Ponedjeljak (27.5.2019.) u 11:30 h - Matematika - pismeni

- Ponedjeljak (27.5.2019.) u 12:30 h - Bosanski jezik i književnost - pismeni

- Utorak (28.5.2019.) u 13:30 h - Engleski jezik - pismeni

- Srijeda (29.5.2019.) u 09:45 h - Matematika - usmeni

- Četvrtak (30.5.2019.) u 12:30 h - Engleski jezik - usmeni

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA:

- Petak (24.5.2019.) u 10:45 h - Odbrana maturskog rada

- Petak (24.5.2019.) u 13:30 h - Odbrana maturskog rada

- Ponedjeljak (27.5.2019.) u 12:30 h - Engleski jezik - pismeni

- Utorak (28.5.2019.) u 14:15 h - Matematika - pismeni

- Četvrtak (30.5.2019.) u 12:30 h - Matematika - usmeni

- Petak (31.5.2019.) u 11:30 h - Bosanski jezik i književnost - pismeni

MEDICINSKA ŠKOLA:

- Petak (24.5.2019.) u 14:00 h - Odbrana maturskog rada

- Ponedjeljak (27.5.2019.) u 10:30 h - Biologija

- Utorak (28.5.2019.) u 14:00 h - Urgentna medicina

- Srijeda (29.5.2019.) u 09:45 h - Bosanski jezik i književnost

POLJOPRIVREDNA TEHNIČKA ŠKOLA:

- Petak (24.5.2019.) u 10:00 h - Odbrana maturskog rada

- Ponedjeljak (27.5.2019.) u 10:00 h - Stručni ispit

- Srijeda (29.5.2019.) u 09:45 h - Bosanski jezik i književnost - pismeni

STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI - FRIZER:

- Petak (24.5.2019.) u 13:30 h - Praktični rad

- Utorak (28.5.2019.) u 11:30 h - Tehnologija materijala

- Četvrtak (30.5.2019.) u 11:30 h - Bosanski jezik i književnost

MAŠINSKA STRUČNA ŠKOLA:

- Petak (24.5.2019.) u 09:00 h - Praktični rad

- Utorak (28.5.2019.) u 09:00 h - Tehnologija zanimanja

- Utorak (28.5.2019.) u 11:30 h - Remont i održavanje motora i motornih pogona

- Četvrtak (30.5.2019.) u 10:00 h - Bosanski jezik i književnost

ELEKTROTEHNIČKA STRUČNA ŠKOLA:

- Petak (24.5.2019.) u 09:00 h - Praktični rad

- Utorak (28.5.2019.) u 11:00 h - Električne mašine

- Četvrtak (30.5.2019.) u 10:00 h - Bosanski jezik i književnost

TRGOVINSKA STRUČNA ŠKOLA:

- Petak (24.5.2019.) u 11:00 h - Praktični rad

- Ponedjeljak (27.5.2019.) u 13:30 h - Odbrana praktičnog rada

- Utorak (28.5.2019.) u 11:00 h - Bosanski jezik i književnost - pismeni

- Srijeda (29.5.2019.) u 13:30 h - Ekonomika trgovinskih preduzeća

Portal Novikonjic.ba želi svu sreću našim srednjoškolcima u polaganju maturskih ispita i radova!

Novikonjic.ba

ocijeni
(2 glasova)