Uvode se preventivni zdravstveni pregledi za borce u HNK

Uvode se preventivni zdravstveni pregledi za borce u HNK Foto: mostarski.ba

U Mostaru su potpisani sporazumi o provedbi Programa ciljanih zdravstvenih pregleda boraca i Programa psihosocijalne pomoći i zaštite mentalnog zdravlja boraca.

Sporazume su potpisali ministar za pitanja boraca u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) Oliver Soldo, predstavnici domova zdravlja s područja kantona (Mostar, Stari Grad, Prozor-Rama, Konjic, Čitluk i Stolac), te predstavnici centara za mentalno zdravlje koji djeluju pri Domu zdravlja Mostar i Domu zdravlja Mostar Stari grad.

Riječ je o nastavku aktivnosti Ministarstva za pitanja boraca HNK-a na poboljšanju zdravstvene zaštite boračke populacije u dijelu prava iz područja zdravstva kroz pravo na medicinsku prevenciju i rehabilitaciju.

Ministarstvo za pitanja boracaa HNK-a sljedećih dana raspisat će javni oglas kojim će pozvati sve borce da se prijave na ove projekte, a u saradnji s domovima zdravlja organizirat će grupe boraca koji će dolaziti na dogovorene medicinske tretmane.

Na taj način pratit ćemo i statistiku i imati stvarniji uvid u zdravstveno stanje boraca kako bi te programe mogli unaprijediti uz pomoć Vlade i Skupštine HNK-a – poručio je ministar Soldo.

On je istakao da je resorno ministarstvo, kroz sistematsko praćenje zdravstvenog stanja boraca, uočilo trend porasta zdravstvenih problema, ali i značajan porast smrtnosti na području Kantona, pa je stoga odlučilo organizirati preventivne zdravstvene preglede kako bi se u što ranijoj fazi otkrile bolesti.

Očekujem da do kraja godine u svim općinama profunkcioniraju preventivni zdravstveni pregledi, a u narednih par godina da se razviju i centri za mentalno zdravlje i na sjeveru i jugu kantona kako bi broga o borcima bila potpuna – dodao je ministar.

Ministarstvo za pitanja boraca HNK-a u ovoj budžetskoj godinu za doprinos u zdravstvu izdvojilo 100.000 maraka za preventivne zdravstvene preglede i 50.000 maraka za brigu o mentalnom zdravlju boraca.

Također, Ministarstvo je za one borce koji nisu mogli biti osigurani po drugom osnovu, izdvojilo nešto više od 270.000 konvertibilnih maraka i osiguralo 2.252 korisnika.

Za medicinsku prevenciju i rehabilitaciju u prethodnoj godini utrošilo je oko 120.000 maraka. Na banjsko liječenje poslano je 180 korisnika, a za ortopedska i druga pomagala utrošeno je oko 40.000 maraka za trideset korisnika. Za jednokratno novčano liječenje izdvojena je oko 330.000 maraka, a takvu pomoć zatražilo je i dobilo 1.543 borca.

U tekućoj godini u kantonalnom budžetu uvećana su sredstva za sve spomenute stavke.

kiosk.ba / novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)