Platforma za progres-Iskre u Konjicu

Juče je u Mostaru održan sastanak regionalnog odbora Platforme za progres.
Prisutnima se linkom iz SAD obratio osnivač Platforme prof. Mirsad Hadžikadić, a poslije se prešlo na dnevni red. Delegaciju iz Konjica sačinjavali su Miralem Karić i Behir Balić, koji su nam kazali:
"Zadovoljni smo sa sastankom, raspravljalo se o formiranju i budućem radu glavnog i regionalnih odbora koji će biti formirani po slivovima rijeka, a ne po granicama entiteta ili općina. Regija Neretva ima 23 općinske organizacije, iz Konjica imamo 50 prijavljenih kandidata za članstvo. Drago nam je da su to mladi, studenti, informatičari, arhitekte, pravnici, ekonomisti.. Ubrzano radimo na sazivanju inicijativnog odbora za Konjic i pripremama za dolazak prof. Hadžikadića u Konjic početkom februara."
Novikonjic.ba
ocijeni
(2 glasova)