Konjic: Behir Balić pita načelnika Konjica ...

FOTO, NOVIKONJIC.BA FOTO, NOVIKONJIC.BA

Na redakcijski email zaprimili smo molbu Kućnog savjeta u ulici Maršala Tita broj 58 A i B, da upoznamo javnost sa pitanjima upućenim načelniku općine Konjic, Emiru Bubalo.

Tekst prenosimo u cjelosti:

"KUĆNI SAVJET

Ul:Maršala Tita br:58AiB
884000 Konjic

Br:38/18

OPĆINA KONJIC
NAČELNIK
gosp.Emir Bubalo

Predmet:Veza Zahtjevi od (06.03.2018 godine i 22.06.2018 godine) na koje Kućni savjet i podnosioci incijative za održavanje izbora u Mjesnoj zajednici Centar nisu dobili tražene odgovore:

Poštovani,
Načelniče ponovo Vam se obraćamo ovim Zahtjevom da poduzmete sve zakonom propisane mjere i radnje iz Vaše nadležnosti a radi se o slijedećem i to:

DA SE IZBORI U SVIM Mjesni Zajednicama Općine Konjic provedu shodno zakonu.
A ne kao do sada (godinama) da Mjesne Zajednice u Općini Konjic ne postoje shodno zakonu.
Napominjem:
Da Vaša odluka br:10-05-1-904 /10 od 09.04.2010 godine nije provedena ..shodno zakonu.

Podsjećamo Vas:
Mjesne zajednice su temeljni način oganizovanja i političkog djelovanja građana, oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa za građane.MZ je pravno lice, ima pečat, sjedište, finansijski plan, statut, predstavlja je predsjednik...U članu 69. Statuta općine Konjic (9.6.2011.), piše: "Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica održavaju se u svim mjesnim zajednicama i to najkasnije šest mjeseci nakon izbora za Općinsko vijeće".

TRAŽIMO od Vas preko nadležnih Općinskih službi poduzmu sve zakonom propisane mjere i radnje da se izbori u svim Mjesnim Zajednicam što hitnije provedu kako bi građani Općine Konjic kroz legalne i legitimne predstavnike savjeta Mjesnih Zajednica mogli uzeti učešće u javnoj raspravi, dati primjedbe, sugestije na (Nacrt Buđžeta za 2019 godinu).

Kućni savjet ima PRIGOVOR na postupak donošenja /NACRT BUDŽETA OPĆINE KONJIC za 2019 godinu/ i učešća građana MZ Centar na kojoj živi oko 4000 stanovnika.

U Mjesnoj zajednici Centar ne postoje parkovi i igrališta za djecu /SPORTSKO REKREACIONI CENTAR-PARTIZANOVO/ godinama je izdato pod zakup.
Time su svim građanima uskraćena prava korištenja istog.Nažalost omogućili ste otvaranje velikog broja kladionica koje se mimo zakona nalaze u blizini škola.
Postavlja se pitanje jeli to namjerno učinjeno !?
Podsjećam Vas da prilikom donošenja budžeta Općine Konjic za 2017 godinu građani MZ Centar nisu imali mogućnosti da sudjeluju oko iznošenja zahtjeva ,prijedloga i sugestija, jer im to nije omogućeno na zakonit način iz razloga što ne postoji MZ Centar.
Općina je donijela: OBAVIJEST br;08-16-2163/16 od 04.01.2017 godine a u tački br;5 pozvala MZ Centar,Stari Grad,Trešanica,Novo Naselje,Bijela,Spiljani,Donje Selo.
(Ponedeljak) 16.01.2017 god na javnu raspravu u 11h općinska sala .
Pozivali ste nepostojeće MZ Centar,MZ Stari Grad,MZ Spiljani.

Da li će te ove godine isto učiniti, održati javne rasprave (Nacrt Budžeta za 2019 godinu) u 6 nepostojećih Mjesnih zajednica i 3 Mjesne zajednice kojima je mandat istekao.
Dali je to po zakonu?
MZ Centar,MZ Stari Grad,MZ Spiljani,MZ Neretvica i MZ Podorašac su Mjesne Zajednice koje ne postoje godinama zakonski, a podsjećam Vas da u MZ Centar izbori nisu provedeni više od 8 godina ista nije registrovana, nema sjedište ,zakonski ne postoji formalno pravno.

MZ Bijela mandat istekao -22.08.2018 godine
MZ Bjelimići mandat istekao -22.08.2018 godine
MZ Džepi mandat istekao -01.09.2018 godine

Član 68.
Savjet mjesne zajednice će biti obavezno konsultovan o pitanjima o kojima Općinsko vijeće
odlučuje dvotrećinskom većinom i u postupku donošenja budžeta i planova Općine.
Kako kad ne postoje Mjesne zajednice i građani nisu u mogućnosti da svoje zahtjeve,potrebe iznesu kroz mjesnu zajednicu i da to bude sastavni dio buđžeta.

Kućni savjet Vas pita?
1- Kako i po kojem kriterijumu djelite sredstva Mjesnim zajednicama (koliko sredstava je predviđeno MZ Centar za 2019 god ?
2-Da li su opravdana tolika izdvajanja sredstava za različite Agencije i NVO njihov stvarni učinak da li su opravdali rezultatima rada kroz projekte jer oni nisu vidljivi?
3-Da li uposlenici općine dobivaju naknade u raznim komisijama, koji za vrijeme radnog vremena obavljaju te dužnosti i istovremeno imaju dnevnicu ?
4-Gdje i na kojim lokacijama u MZ Centar planirana izgradnja djeciji h parkova i igrališta za djecu??
6-Zašto u kapitalnim projektima nema projekta rješavanja vodosnabdijevanje naselja Podorašac kada je to gorući problem naselja godinama?
7-Zašto u kapitalnim projektima nema rješavanje pitanja grijanja u gradu Konjicu ??
8-Tražimo da do javne rasprave sve Agencije,NVO i svi oni koji troše Buđžetski novac da dostave detaljan izvjestaj o svom radu i finansijski izvještaj o utroška sredstava?

Poučen ranijim iskustvom o neažurnosti i ignorisanjem dopisa Kućnog savjeta i potreba građana MZ Centar, dopis upućujem nadležnim organima i medijima.
S poštovanjem, u ime građana MZ Centar

Prilog:Akt br:03-01-1-1389/18 od 14.06.2018 godine
Akt br:10-05-1-904/10 od 09.04.2010 godine
Akt br:10-51-358/18 od 02.08.2018 godine

Molim detaljan odgovor u zakonskom roku

U Konjicu : 06.11.2018 godine

Dostavljeno: Predsjednik KS
-naslovu Balić Behir
-a/a"

Novikonjic.ba

ocijeni
(2 glasova)