Svetilište i Hram Perzijskog Boga Mitrasa

Foto: novikonjic.ba Foto: novikonjic.ba

Svetilište i Hram Perzijskog Boga Mitrasa podignuti su oko 2. vijeka na Repovici, iznad Željezničke stanice, hram (9 x 5 m) otkriven je 31.3.1897. godine i spada među najvažnija nalazišta u BiH iz rimskog perioda vladanja.

Kip Boga Mitrasa pronađen je i u mjestu Lisičići. Kameni reljef sa slikom obreda mitreista, sa metalnim novčićima iz 2.3. i 4.vijeka n.e. spadaju među dragocjene spomenike naše povijesti i čuvaju se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Mitra se slavio 25.12. (U Jajcu je otkriven 1931., a obnovljen 4.12. 2012.) Hram boga Mitre, prikazuje sliku tauroktonije (ritualnog žrtvovanja bika koje je svojstveno mitrastičkom ritualu), ubraja se među značajnije nalaze u Evropi. Ovaj mitrej je simbol božanstva Sunca i svjetlosti - Mitra. Prema vjerovanjima sljedbenika ljudima daje hrabrost, zemljama osigurava mir, štiti pravednike, carevima obećava prijestolja, a vojnicima pobjede. Zaštitnik je ugovora, saveza i prijateljstva. Hram su 401. godine n.e.porušili Zapadni Goti.Repovica je, uz Lisičiće, najznačajnji lokalitet u povijesti Konjica.

Replika kipa nalazi se u Zavičajnom muzeju Konjic, koju je izradio Boro Žuža, akademski kipar, konzervator. Slika kulta, kao dio oltara je ploča od sivog kamena visine 0,59, širine 0,42 i debljine 0,10 m, ploča sa obje strane ima reljef i orginal se nalazi u Zemaljskom muzeju.

Mirsad Čukle/ novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)