INTERVJU / ADNAN VELAGIĆ: Mi smo stranka časnih i poštenih ljudi, koja nije imala priliku da preuzme dio odgovornosti u društvu i pokaže šta zna

Danas smo za naše čitatelje razgovarali sa gospodinom, Adnanom Velagićem, koji je kandidat OO BPS-Sefer Halilović Konjic za Skupštinu HNK-a na Opštim izborima 7. oktobra 2018. godine.


NK: Šta nam možete reći o sebi? Ko je Adnan Velagić?

VELAGIĆ: Adnan Velagić je dr. sc. redovni profesor Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru od 2005. godine. Rođen sam 21. 9. 1969. u Konjicu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. U toku agresije na našu državu bio sam aktivan pripadnik Armije RBiH. U toku radnog angažmana od 1996.-2005. radio sam na mjestu nastavnika u osnovnoj i srednjoj školi, a kasnije u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa HNK.
Na poslovima univerzitetskog radnika napredovao sam od asistenta do redovnog profesora. Obavljao sam dužnosti šefa Odsjeka za historiju, prodekana za nastavu te u periodu od 2012. do 2016. dekana Fakulteta humanističkih nauka. U toku svoga naučnog opusa objavio sam 5 naučnih i stručnih knjiga, preko 40 naučnih radova, učestvovao na preko 30 međunarodnih naučnih skupova itd.

NK: Već određeno vrijeme Vi ste politički aktivni u BPS-Sefer Halilović. Šta Vas motiviše da budete u timu BPS-a i da se kandidujete na Opštim izborima 2018. godine?

VELAGIĆ: Tako je, ja sam član BPS-Sefer Halilović, koja baštini ideju o obnovi Republike BiH. Naime, nakon agresije i gubitka Republike BiH u Dejtonu 1995. godine, naša zemlja je krenula vrtoglavim putem u apsolutnu neizvjesnost. Vidite da ni 23 godine nakon potpisivanja mira i prihvatanja Dejtonskog sporazuma naša država ne može da se konsolidira i formira normalno društvo. Mi u BPS-Sefer Halilović smatramo da je mir u Dejtonu prihvatljiv samo sa aspekta uspostavljanja mira u zemlji, ali da se normalno društvo ne može izgraditi na njegovim odredbama. Država u kojoj postoje dva entiteta (od kojih je jedan strogo centralizovan, a drugi potpuno decentralizovan) i 10 kantona koji imaju prerogative države (vladu, skupštinu, policiju, obrazovanje, zdravstvo, sudstvo...) ne može da postane normalna i savremena zajednica spremna da njenim žiteljima obezbjedi prosperitet. Mi u BPS-u smo za povratak Republike BiH, čiji ustav (uz minimalne dorade prilagođene novom vremenu) garantuje snažnu državu, u kojoj će svaki njen građanin i pripadnik naroda biti potpuno ravnopravan. Osim toga, povratkom Republike država će „prodisati“ punim plućima i obezbjediti sreću i ravnopravnost za sve njene građane i narode (koje danas potpuno nesuvislo nazivamo „konstitutivni“).

NK: Možete li nam približiti izborni program BPS-a?

VELAGIĆ: BPS-Sefer Halilović ove godine nastupa pod sloganom „Iz 100 razloga za BPS“, koji ujedno nije samo slogan nego i politička platforma naše stranke. U njoj je decidno razrmatrana aktuelna problematika u našoj državi te date smjernice i rješenja za njeno prevazilaženje. Naime, BPS Sefer Halilović smatra da se ovo stanje mora prevazići korjenitim reformama i bespoštednom borbom za izgradnju pravednog društva u državi.
Jedno od pitanja koje je danas vrlo aktuelno odnosi se na demobilisane borce i pripadnike MUP-a RBiH, koje je aktuelna vlast dovela u jadan i bijedan ponižavajući položaj. BPS stoji na stanovištu da su zahtjevi boraca apsolutno prihvatljivi i da se trebaju riješiti odmah i bez ikakvog bespotrebnog odlaganja.

Osim toga mi u BPS-u ćemo, ukoliko nas borci podrže na izborima, sprovesti istragu i sudski procesuirati sve one koji su u današnji lažni borački registar uveli dodatnih 200.000 „boraca“. U našen kantonu pozicija boračke populacije je katastrofalna.

Borci u HNK nemaju nikakvih dodatnih prava, što predstavlja pravu sramotu za aktuelnu vlast. BPS-Sefer Halilović će, ako bude dio vlasti, omogućit će borcima u HNK ista prava koja imaju borci u Kantonu Sarajevo. Naime, u Kantonu Sarajevo je ministar BPS-a, Muharem Fišo, omogućio borcima ne samo stambeno zbrinjavanje, dobijanje zemljišta i građevinskog materijala i podsticaje za malu privredu, nego i besplatne javne parkinge i mjesečne karte za javni prijevoz, i još niz privilegija koje borci ARBiH neupitno zaslužuju.

Osim aktuelne boračke problematike BPS-Sefer Halilović će, ukoliko bude dio vlasti u HNK, izjednačiti esencijalnu listu ljekova sa istom u Kantonu Sarajevo. Smatramo da su građani našeg kantona potpuno diskriminisani u odnosu na građane drugih kantona, čija je lista esencijalnih lijekova puno šira. Tako bismo našim penzionerima, hroničnim bolesnicima, ali i svima omogućili efikasniju zdravstvenu zaštitu.

BPS-Sefer Halilović će, ukoliko bude dio vlasti, riješiti status našeg Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, koji je od vitalnog nacionalnog interesa za bošnjački narod. Pošto je izvan budžeta, a na grantu (kao i udruženje ribolovaca) ovaj Univerzitet godinama muku muči kako da preživi. Kao posljedica toga, javljaju se problemi sa vrlo malim platama (što za posljedicu ima odlazak profesora), neupisivanjem pojedinih odsjeka (ove godine, prvi put nakon agresije na RBiH nije upisana generacija studenata na Odsjeku za bosanski jezik i književnost), mizernim uslovima za naučno-istraživački rad itd. BPS-Sefer Halilović će riješiti status Univerziteta „Džemal Bijedić“, tako što će ga odmah i bez ikakvog odlaganja uvesti na budžet HNK.

Pitanje odlaska mladih je jedno od gorućih u našoj državi. Ovo pitanje ćemo riješiti energično i vrlo efikasno. Smatramo da najveći dio mlade populacije odlazi zbog evidentne korupcije, kriminala i nesigurnosti u društvu. BPS će, po preuzimanju odgovornosti, u korijenu sasjeći kriminal i korupciju. Posebno ćemo se obračunati sa tzv. familijarnim i stranačkim zapošljavanjem Omogućit ćemo društvo jednakih šansi za sve, tako što će biroi konačno morati početi da rade svoj posao. U tom smislu, prednost u zapošljavanju neće igrati stranačka ili familijarna pripadnost, nego dužina staža na birou, kvalitet pojedinca i posebno socijalni status porodice iz koje pojedinac dolazi. Tako ćemo smanjiti ove izražene razlike između bogatih i siromašnih i omogućiti uravnoteženiju socijalnu sliku društva.

Osim navedenih pitanja, koja sam elaborirao, postoji još niz drugih, čija su rješenje predviđena u našoj Izbornoj platformi „Iz 100 razloga za BPS“.

NK: Koja je Vaša poruka građanima Bosne i Hercegovine?

VELAGIĆ: Zbog izuzetno loše situacije u kojoj se nalazi država i društvo, ja imam nekoliko poruka, a one glase: Izađite masovno na izbore, jer samo tako možemo promijeniti ovo katastrofalno stanje u društvu. Ne prodajite svoj glas, jer ćete vlast dati kriminalcima. Onaj ko je spreman da Vam da novac za Vaš glas, spreman je da Vas i pokrade kada preuzme vlast. Da bi suzbili kriminal, korupciju, nepotizam i druge pošasti u društvu potrebno je mijenjati vlast. Moraju oni na vlasti znati da će biti smijenjeni ukoliko svoju dužnost budu obavljali nečasno.

Vidite, danas imamo situaciju da nam vladaju jedni te isti 25 godina. Naravno da će krasti, jer ne strahuju da će ih narod kazniti na izborima.
Glasajte za BPS-Sefer Halilović. Mi smo stranka časnih i poštenih ljudi, koja nije imala priliku da preuzme dio odgovornosti u društvu i pokaže šta zna.

Koristim priliku da pozovem sve građane na Centralni predizborni skup BPS-Sefer Halilović, koji će se održati u petak, 28. septembra sa početkom u 19:00 sati u Kino sali Narodnog univerziteta u Konjicu.

Fotografija Adnana Velagića.


Portal Novikonjic.ba želi našem sugrađaninu puno sreće i uspjeha u daljem radu i predstojećim Opštim izborima u BiH.


Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)