IMA LI CENZURE ZA NOVIKONJIC.BA: Šta će odlučiti Komisija na čelu sa Amarom Tucakovićem (SDA)?

Komisija za statutarna pitanja i propise Općinskog vijeća Konjic uskoro se treba očitovati o dopisu kojeg su uputili osnivači portala Novikonjic.ba.

Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 163. Poslovnika o radu OV Konjic zatražio je predsjednik OV Konjic, Ibro Halilović, a inicijativu su uputili iz NVO „Volonteri i prijatelji konjičke regije“.

Podsjećamo javnost, nezavisni web portal Novikonjic.ba u dva navrata obratio se rukovodstvu OV Konjic sa molbom da redakciji dostavljaju pisane materijale za sjednice, kako je i regulisano članom 163. Poslovnika o radu OV Konjic.

link: http://novikonjic.ba/index.php/bih/item/4273-novikonjic-ba-zelimo-transparentan-i-javan-rad-opcinskog-vijeca-konjica

Kao pozitivan primjer saradnje sa građanima i medijima navodimo općinu Ilijaš u kojoj je javnosti na potpuno transparentan način omogućen pristup radnim materijalima vijećnika OV Ilijaš.

LINK: http://www.ilijas.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=5860:materijali-za-xvi-sjednicu-opinskog-vijea-ilija&catid=56:materijali-za-sjednice-ov&Itemid=126

Novikonjic.ba

ocijeni
(7 glasova)