Printaj ovu stranu

KONJIC: Završeni projekti obuke i zapošljavanja u preduzećima DIV i SurTec-Eurosjaj

Preduzeća na području općine Konjic konstantno se suočavaju sa problemom nedostatka kvalifikovane radne snage, što predstavlja jednu od glavnih prepreka ili ograničenja za ispunjavanje razvojnih planova.

Sa tim ciljem Agencija "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic je sa ciljem riješavanja ovih problema u saradnji sa Općinom Konjic, Federalnim zavodom za zapošljavanjem, Vladom HNK i uz učešće samih preduzeća implementirala projekte obuke i zapošljavanja za zanimanje zavarivač i galvanizer u preduzećima DIV d.o.o. Sarajevo-Poslovnica Konjic i SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic.

DIV d.o.o. Sarajevo je kao članica grupacije u kojoj su između ostalog nalaze i firme Brodosplit, Tvornica vijaka Knin (TVIK) i druge odlučila na lokalitetu industrijske zone UNIS otvoriti proizvodni pogon za proces zavarivanja metalnih konstrukcija za potrebe čitave grupacije. U tu svrhu je registrovana i poslovnica DIV d.o.o. Konjic i samim tim je iskazana potreba za obukom i zapošljavanjem kandidata za zanimanje zavarivač. Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ u saradnji sa Općinom Konjic i drugim partnerima implementirala je projekat obuke i zapošljavanja koju je pohađalo 68 polaznika od čega je 60 njih zaposleno u ovom preduzeću i to 56 zavarivača i 4 inženjera mašinstva.

Obzirom da je preduzeće SurTec-Eurosjaj d.o.o. nastavilo trend rasta proizvodnje, izvoza i broja zaposlenika te da su u 2017. godini prošili svoje poslovanje i na autoindustriju ulaskom u proces kataforeze iskazana je potreba za zapošljavanjem 40 novih radnika. Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" u saradnji sa Općinom Konjic i drugim partnerima implementirala je projekat obuke i zapošljavanja za zanimanje galvanizer koju je pohađalo 50 polaznika od čega je 40 njih zaposleno u ovom preduzeću.

U periodu od 2014-2017. godina sa područja općine Konjic ukupno je zaposleno 265 nezaposlenih osoba sa Biroa za zapošljavanje. S obzirom da se ova praksa pokazala kao veoma efikasna i zahvaljujući tome postignuti su značajni rezultati u zapošljavanju, planirano je da se i u narednom periodu nastavi sa istom praksom.

akta.ba-novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)