REAKCIJA NAKON ODRŽANE 9. SJEDNICE OV KONJIC (2): Ibro Hero (SDP) - Glasao sam protiv prijedloga Prostornog plana općine Konjic 2013.-2033.

Na redakcijski email zaprimili smo saopćenje za javnost vijećnika SDP u OV Konjic, Hero Ibre, čiji sadržaj prenosimo u cjelosti:

"ZAŠTO PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA OPĆINE KONJIC, U IZVORNOM SADRŽAJU 2013.-2033, NIJE IMAO PROLAZNU OSNOVU ZA USVAJANJE?

Prostorni plan je temeljni razvojni planski dokument koji određuje dugoročne ciljeve i mjere prostornog razvoja te kao takav određuje sudbinu jednog prostora i stanovništva koje egzistira na tom prostoru. Međutim, naslov dokumenta koji je serviran vijećnicima glasio je; “Prostorni plan općine Konjic za period 2013-2033. godine, prijedlog plana.“

Iz tog razloga, podsjetio sam kolege vijećnike da se nalazimo u 2018. godini a da nam se nametnula nužna potreba i obaveza da usvojimo ili ne usvojimo dokument koji je rađen prije pet godina. Slikovito rečeno, dijete koje se rodilo 2013. godine danas, 2018. godine, sjedi u školskim klupama i živi jedan sasvim drugačiji način života u odnosu na period prije pet godina.

Shodno tome, zbog vremenskog odstupanja od pet i više godina postavlja se suštinsko pitanje; da li je došlo do pomjeranja i istinitosti podataka u ovom dokumentu?

Odgovorno tvrdim da jeste.

Obrazložit ću; migracioni procesi koji su nemilosrdno pokosili, kako širi region tako i općinu Konjic ostavili su duboke rezove na samoj koncepciji i suštinskom dijelu na kome se zasniva ovaj dokumenat. Prostor jedne općine, pored niza prirodnih i drugih sadržaja, trebalo bi da čine i dopunjavaju ljudi, odnosno, kroz formulaciju ljudskog potencijala. Međutim, svjedoci smo da je prostor općine Konjic, kako za čitav postratni period tako i za period od 2013. godine doživio strahovite promjene, kako po pitanju gustoće naseljenosti i broja domaćinstava tako i po osnovu promjena u sociološko kulturološkom aspektu.

Dokument koji je pred nama nije doživio zvaničnu objavu Nacionalnog popisa stanovništva Bosne i Hercegovine, a s obzirom da su konačni preliminarni rezultati Nacionalnog popisa stanovništva publikovani 1. jula 2016. godine. Iz tog razloga, rezultati koji se prezentuju u ovom dokumentu, po pitanju stvarnog stanja na terenu, su upitni. Ako tome dodamo i ovih pet godina poslije popisa od 2013. nameće se logičan slijed stvari da je stvarna slika na terenu i još gora od navedene.

Ekvivalentan primjer dolazi sa prostora Neretvice. U navedenom dokumentu navodi se da na prostoru Neretvice živi više od 3.500 stanovnika. Odgovorno tvrdim da to nije tačno a da stvarni broj stanovnika na prostoru Neretvice ne prelazi brojku od preko 2.5000 stanovnika.

Na osnovu navedenog, nameće se čitav niz pitanja;

  1. Koji parametri su uzeti prilikom razmatranja procjene stanovništva na prostoru općine Konjic?
  2. Na osnovu kojih parametara se pretpostavilo da će broj stanovnika rasti u narednom periodu. Parafrazirat ću kroz jedan takav primjer; u jednom dijelu ovog dokumenta potencirana su tz. turistička naselja – sela u kojima danas nema ni jednog stanovnika; Čičevo, Gornja Vratna Gora, Mrkosovice, Plavuzi, Zaborani itd. U istom dijelu ne navodi se i koji je ekonomsko socijalni put da se dođe do toga?
  3. Planirana procjena broja stanovnika za određene prostorne cjeline kosi se sa naučnom fantastikom. Kao i kod projekcije formiranja turističkih naselja tako i kod projekcije broja stanovnika za većinu potenciranih naselja nema jasnog obrazloženja na osnovu kojih ekonomskih parametara se predviđa ovakva koncepcija i struktura planiranja. Primjera radi, za prostor sela Studenčice predviđena je projekcija od 47 stanovnika, sela Trusine 152 stanovnika, sela Repovaca 147 stanovnika, Donjeg Čažnja 69 stanovnika, Kruščice 149 stanovnika itd... Odgovorno tvrdim, da sa ovim stepenom ekonomskog razvoja, dosadašnjom višegodišnjom praksom i odsustvom ozbiljnog pristupa rješavanja problema sela, neće biti ni jednog stanovnika u večini pobrojanih konjičkih sela a da će tz. turistička naselja ostati samo mrtvo slovo na papiru. Ove podatke crpim na osnovu pokazatelja mortaliteta i nataliteta u općini Konjic. O emigraciji i njenim posljedicama ne smijem ni govoriti. U ovom strateškom dokumentu nema ni slova o gore navedenim procesima. O preventivnim mjerama na sprječavanju posljedica i rehabilitaciji stanja na terenu da i ne govorim.
  4. Parametri iskazani kroz prostorni razmještaj društvenih djelatnosti (od osnovnog obrazovanja, sportskih objekata, staračkih domova, uređenosti sportskih terena do broja korisnika socijalne zaštite nisu i ne mogu biti ni prinbližno identični i mjerodavni pokazatelji realnog stanja u usporedbi sa 2013. - 2018. godina.

Dalje, Prostorni plan je neusklađen sa posebnim osvrtom na očuvanju prirodne baštine te zaštičenih prirodnih dobara. U prilog navedenom, za ovu priliku, potencirat ću primjer lokaliteta u Neretvici, lokalitet Duboki potok, a na čijem prostoru se planiraju graditi, čak, dvije mini elektrane. O ekološkom i prirodnom ambijentu navedenog prostora te o flori i fauni čitavog sliva rijeke Neretvice da i ne govorim. O navedenim resursima u ovom prostornom planu nema ni jednog slova.

U nastavku ove diskusije može se uočiti da se u Prostornom planu, uglavnom potencira infrastrukturalna aktivnost ali se nedovoljno govori o uticaju na okoliš i okolinu novosagrađenih „bespravno izgrađenih“ objekata na prostoru Jablaničkog jezera, magistralnih i regionalnih prostiranja puteva, blizine prostiranja željezničkog saobraćaja, nadzemnih dalekovoda i tako dalje, te problematike legalizacije istih.

U rubrici prirodno i kulturno historijsko nasljeđe općine Konjic, zbog odsutnosti vremenske distance od pet godina, nedostaje niz imena kulturno historijskih spomenika koji su u međuvremenu proglašeni nacionalnim dobrom (pomenut ću neke od njih; Bare, Solakova Kula, Obri)....

U rubrici saobraćajna infrastruktura pojedini parametri nisu identični sa periodom iz 2018. godine. Ekvivalentan primjer navedenog, ogleda se kroz izostavljenu regionalnu komunikaciju R – 418 b a koja se prostire iz pravca Buturović Polja, preko Kalovljakove luke, Kruščice pa sve do rubnih dijelova općine Prozor i dalje.

Posebna primjedba na predloženi prostorni plan odnosi se na neusklađenost istog sa željama i potrebama lokalne zajednice. Navedena frustracija i nije neočekivana, a s obzirom da Prostorni plan nije prošao zakonom određene javne rasprave, kako unutar mjesnih zajednica tako i kroz osvrte i sugestije šireg društvenog sloja u cjelini.

U konačnici, nameće se osnovno pitanje „zašto javnost nije učestvovala u donošenju planskih rješenja te da li postoji saglasnost društvenih aktera društva? Kroz vlastiti primjer MZ Novo Naselje, u kojoj sam lično potpredsjednik savjeta MZ Novo Naselje, odgovorno tvrdim da je lokalna zajednica zaobiđena. Kako u MZ Novo Naselje, tako u ostatku općine Konjic, Podorašcu, Neretvici i tako redom.

Navedena konstatacija vidljiva je i argumentovana kroz zapisnik sa sjednice komisije za urbanizam i građenje, održane 02.02.2018. godine.

Naime, predsjednik navedene komisije u samom uvodu je tražio da se navedena sjednica komisije odgodi. Razlog takvog mišljenja leži u citatu predsjednika komisije, dakle; citiram predsjednika navedene komisije „Što se tiće Prostornog plana članovi komisije nisu dobili na vrijeme materijale ali i da nisu održane javne rasprave“ završen citat.

Slično mišljenje iskazano je i od ostalih članova komisije koji su takođe kazali sljedeće;

„Pojedini članovi komisije nisu zastupljeni u sastavu savjeta prostornog plana a koji broji 30 ljudi. Dalje, neprimjereno je da se sjednica komisije održi u 16 h te da se ista završi za sat i deset minuta, dalje se navodi, da je zbog vremenskog okvira od 5 godina kašnjenja, došlo do zastarjelosti i prevaziđenosti podataka iz ovog dokumenta. Jedan od članova komisije žalio se da je dobio materijale prije 2 sata, itd, itd..... U konačnici navedena tačka data je na glasanje, i gle čuda, ista je usvojena te kao takva poslata na usvajanje od strane općinskog vijeća Konjic.

Kroz gore izneseni primjer jasno se oslikava neprirodni ambijent ali i zaključak u kojoj profesionalnoj ali i moralnoj dubiozi se danas nalazimo.

Znam da ću poslije ovoga biti žestoko kritikovan, ali i prozivan. Međutim, kazat ću vam nešto lično, ja sam u ovom općinskom vijeću nešto manje od godinu dana. Prostorni plan je arhiviran i dokumentovan još prije pet godina. Postavlja se pitanje; što se čekalo sa usvajanjem istog?

Dalje, zadnji prostorni plan općine Konjic urađen je davnih osamdesetih godina, prošlog stoljeća. Njegov upotrebni vremenski okvir je dvadeset godina. Isti je zastario i doživio svoj kraj 2002.godine. Od tada je prošlo više od petnaest godina. Shodno tome, otvaramo novo poglavlje ali i pitanje; zašto se dozvolilo da punih petnaest godina imamo potpuni pravni vakum? Da možda i za taj dio nije krivica bila na Ibri Heri?

Zbog ograničenosti sa prostorom, ovaj put izostavit ću na desetine primjedbi i anomalija a koji su u direktnoj prirodno poprečnoj vezi sa gore iznesenim; u kratkim crtama radi se o enormnim rezervama rudnih i prirodnim bogatstava na prostoru Zec planine a koja u rubrici ljekovito bilje, gljivarenje i pčelarstvo nije uopće pomenuta. Podsjetit ću autore ovog dokumenta da je Zec planina jedna od rijetkih u svijetu na čijem kvadratnom metru možete naći preko dvadeset različitih vrsta ljekovitog bilja. Slična situacija je i sa rudnim bogatstvima koja se protežu kroz čitavu dolinu Neretvice, od Budišnje Ravni, Gornjeg Čažnja, prostora sela Bare pa sve do obronaka Zec planine.

Poseban osvrt odnosio bi se o neprincipjelnim kategorizacijama sekundarnih centara, od kojih bi pomenuo izostavljeni prostor naselja Podorašac.

Zaključak;

Na samoj sjednici općinskog vijeća Konjic predlažio sam da se prijedlog odluke prostornog plana općine Konjic koriguje, kako bi se u konačnici dopunile sve anomalije i primjedbe. Dalje, smatrao sam da je potrebno izvršiti izmjenu u samom nazivu dokumenta, što znači da isti ne treba da ima u nazivu godinu 2013. Naprotiv, naziv ovog dokumenta glasio bi; Prostorni plan općine Konjic 2018-2038. godina. Onog momenta kada se sve navedene primjedbe uvaže i dopune, predmet odluke Prostornog plana općine Konjic imao bi i potpunu prohodnost, legalitet ali i legitimitet kod svih vijećnika u općinskom vijeću Konjic.

Međutim, kroz samo glasanje vijećnika općine Konjic te kroz odsustvo kvalitetne rasprave po pitanju Prostornog plana općine Konjic vidljivo je da je navedeni dokumenat stavljen u kategorizaciju prioriteta zajedno sa svim ostalim tačkama predloženog dnevnog reda. Ništa neobično, a s obzirom da općinsko vijeće Konjica već duži niz godina radi po ustaljenom mehanizmu neprincipijelnosti i odsutnosti odgovornosti većeg broja vijećnika koji participiraju kroz općinsko vijeće Konjic."

Novikonjic.ba

ocijeni
(3 glasova)