OV KONJIC / ŽIVOT NE SMIJE STATI: Oštri tonovi obilježili posljednju sjednicu - donesena odluka o privremenom finansiranju općine Konjic

FOTO: Novikonjic.ba FOTO: Novikonjic.ba

Na posljednoj sjednici Općinskog vijeća Konjic održanoj 11. januara vijećnici su izglasali odluku o privremenom finansiranju od januara do marta 2018. godine.

Ovakav ishod naljutio je vijećnika Almira Alikadića (SDU) koji je bezuspješno pokušavao ubjediti vijećnike da izglasaju budžet, kako bi se mogla donijeti odluka kojom bi bila omogućena pomoć pri pružanju odbrane optuženim borcima Armije RBIH sa područja Konjica i da se pomogne sa finansiranjem Doma zdravlja. Istakao je, kako je na Kolegiju 3. januara tražio da se sazove vanredna sjednica OV, ali nije dobio podršku za to. U jednom momentu, predsjednik OV Konjic, Ibro Halilović upozorio je Alikadića na Etički kodeks, ozbiljnost i da ne psuje.

„Svi zaslužuju da se mogu braniti, isto kao i neki generali, opština treba da da svoj mali doprinos tome. Načelnik Konjica treba objasniti zašto se ide u privremeno finansiranje, kada će on svakako proglasiti budžet po zakonu i odbaciti sve amandmane, to je njegova dobra volja. Da sam ja načelnik nikada ga ne bih povukao. Problem su izgleda upravni i nadzorni odbori u općini Konjic. Ovo je lakrdija od općine.“, kazao je Alikadić te ljutito dodao kako će „zatražiti apelaciju obzirom da mu nije dozvoljeno da se vijećnici izjasne po prijedlogu.“

Alikadić je nastavio sa kritikama i naglasio da je „prošla sjednica bila 26. decembra 2017. godine i nisu konstatovali to da nije utvrđen dnevni red, raspustili i zakazali tu redovnu 8. sjednicu.“

Vijećnicima se obratio i načelnik, Emir Bubalo koji je između ostalog rekao: „Ja, na kraju, proglašavam početkom marta i vi ne možete više raspravljati o budžetu.“

Ovu sjednicu obilježila je i oštra polemika sekretara/ke OV Konjic, Mirsade Šoro i vijećnika Ajdina Tinjaka (SBB), koji je zatražio da se hitno izvrši u skladu sa Statuom i Poslovnikom o radu OV dopuna dnevnog reda u cilju donošenja odluke o poništavanju izbora svih upravnih i nadzornih odbora (JU Sportska dvorana, I OŠ Konjic, OŠ Seonica, RTV Konjic, Srednja mješovita škola..).

Sekretar/ka Šoro kazala je kako je to neozbiljno i nema pravnog osnova te se ne može dati na glasanje. Vijećnik Tinjak odgovorio je kako su upravo na isti način imenovani ljudi za koje se traži poništenje odluka.

„Nije sporno šta ko ima pravo. Nemoj meni moj Ajdine, molim te, nemoj meni o zakonu. Napamet ga znam. Nemoj da se svađamo oko zakona. Nemaš potrebe kopirati materijale služba ima kapacitet, radimo najsloženije poslove, iako sama radim. Treba se više vjerovati u rad općinskih službi. OV nije nadležno da poništi već Žalbeno vijeće.“, kazala je Šoro. Odlučeno je da se ovaj prijedlog razmatra za narednu sjednicu OV Konjic.

U daljoj diskusiji sjednice o raspravi plana gazdovanja preduzeća „Šumarstvo-Prenj“ koje je i usvojeno, glavnu riječ vodili su i dalje vijećnici SBB koji su kritikovali negativan revizorski izvještaj za koji su saznali iz medija, a isti nije bio dostavljen u materijalima vijećnicima kada su usvajali izvještaje o radu ovog preduzeća te postavili pitanje koliko su uopšte ovlašteni kao vijećnici da donose odluke po pitanju ovog preduzeća (Senid Balić, SBB, op.a.).

Na ovu opasku, koliko se moglo upratiti, replicirala je sekretar/ka Šoro, kazavši „da ima na Internet-u“, a duže pojašnjenje o knjiženju, revizorskom izvještaju i dr. dao je Ejub Miljević, općinski pravobranilac.

Armina Sarajlića (SBB) interesovala je između ostalog, legislativa i poslovanje preduzeća te da li se obavlja još neka djelatnost u okviru istog. Na pitanje ko je bio na čelu Nadzornog odbora, ko je odgovoran za revizorski izvještaj, nije se čuo odgovor.

Nermin Vrtić (SBB) naglasio je kako se ova stranka zalaže za zakonitost poslovanja te podsjetio na zalaganje delegata SBB-a u Skupštini HNK, Osmana Macića i Ismeta Hajdara, koji su „potegnuli“ i nacionalni interes za „Šumarstvo-Prenj“. Iz rasprava se dalo zaključiti kako su svi vijećnici za to da ova firma uspješno radi i zapošljava stanovnike Konjica.

Vijećnike Suada Golubića (SDP) i Benjamina Zerem (BPS) interesovalo je, obzirom na strukturu vlasništva 49% privatno, a 51% vlasništvo općine Konjic, šta je sve upisano na ovo preduzeće. Odgovorio je između ostalog i direktor preduzeća, Samir Alikadić koji je naglasio „da je sve upisano na „Šumarstvo-Prenj“ i da dionice nemaju dodirnih tačaka, odnosno nemaju vlasništvo nad šumama i šumskim zemljištem. Za dodatne djelatnosti preduzeće se angažovalo na izgradnji i održavanju puteva u toku godine, reaguju kada je vanredno stanje, požari, snijeg“.

Kod posljednje tačke dnevnog reda vijećnik Tinjak zatražio je da mu općinske službe dostave sve Službene novine općine Konjic za posljednjih godinu dana te inicirao da se ubuduće redovno dostavljaju u materijalima svim vijećnicima.

Vijećnik Esad Banda (SDP) postavio je pitanje ne rada Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina i štete koja se na taj način čini građanima Konjica u posljednjih mjesec dana, a sve je rokovima vezano. Njegov kolega, Suad Golubić, podsjetio je na 3. sjednicu OV Konjic održanu 3. marta prošle godine kada je „oboren“ izvještaj o radu Općinske izborne komisije i zatražio odgovor o trenutnom statusu te komisije i izjašnjenju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o svemu tome.

Dženadin Podrum (SZBIH) zatražio je reakciju nadležnih po pitanju nezaštićene divljači, krivolova u porastu i mogućih neželjenih posljedica zbog narušenih međuljudskih odnosa. Postavio je i pitanje vezano za isplatu štete od smrzavanja kultura, na što je odgovorio pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Husein Hodžić, „ako nema budžeta, nema ni isplata naknada štete“.

Na kraju, kada je u pitanju rad ili ne rad općinskih službi građani nam često skreću pažnju i pišemo o tome što u konačnici ima cilj da općina Konjica postane istinski servis građana. Redakcija portala još uvijek nije u prilici da iskaže javnu pohvalu općinskoj službi, obzirom da je u aprilu 2017. godine predsjednik OV, Ibro Halilović poslao email u kojem je iznio sljedeći sadržaj:

I dalje smo mišljenja da se materijali za OV mogu dostavljati i našem portalu u skladu sa članovima 113. stav 1. tačka „a“ i 163. stav 1. Poslovnika o radu OV Konjic broj: 03-01-1-193/05 od 2. 2. 2005. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu OV Konjic, broj: 03-05-12-2047/10 od 6. 7. 2010. godine, ali ne žele.

  • Da organ ovlašten za provođenje javne rasprave obezbjedi dostavljanje prijedloga odluka ili drugog akta OV koji treba da bude dostupan javnosti putem medija, brošura ili na neki drugi način redakciji portala radi informisanja javnosti;
  • Da Općinsko vijeće Konjica obezbjedi redakciji portala Novikonjic.ba, kao sredstvu javnog informisanja, pod jednakim uslovima, pristup informacijama kojima raspolaže, a naročito da omogućite pristup radnim materijalima, odnosno iste dostavljate na adresu sjedišta news portala novikonjic.ba.

U interesu javnosti portal će i dalje volonterski pratiti rad OV Konjic i općinskih službi te obavještavati javnost o aktivnostima ljudi i političkih stranaka koje smo birali te kako i na koji način ne/opravdavaju svoj budžetski paušal od cca. 300 KM mjesečno.

Novikonjic.ba

ocijeni
(6 glasova)