Mladi Konjica: Ja (ni)sam nevidljiv!

Izvor: novikonjic.ba Izvor: novikonjic.ba

U Konjicu je održan igrokaz pod nazivom „Ja (ni)sam nevidljiv!“, a performans je imao za cilj da pokaže lošu komunikaciju lokalne vlasti sa mladima, te pokrene mlade i ukaže im na činjenicu da su i oni snaga koja donosi promjene i može poboljšati svakodnevni život svih nas.

Mladi u Konjicu, Mostaru, Sarajevu, Srebreniku, Istočnom Sarajevu i Tuzli sinhronizovanim akcijama okončali su još jednu fazu projekta „Zona zagovaranja“ Vijeća mladih općine Stari Grad.

Aktivisti su bili povezani lancima, a lanci su bili prekinuti u trenutku kada su trebali da se spoje s vlašću. Ove građanske akcije imale su za cilj skretanje pažnje i zagovaranje prema lokalnim vlastima, kako bi isti prepoznali probleme mladog čovjeka i otklonili ih.

U Konjicu je održan igrokaz pod nazivom „Ja (ni)sam nevidljiv!“, a performans je imao za cilj da pokaže lošu komunikaciju lokalne vlasti sa mladima, te pokrene mlade i ukaže im na činjenicu da su i oni snaga koja donosi promjene i može poboljšati svakodnevni život svih nas.

Kao datum održavanja akcije odabran je 2. septembar, početak kampanje političkih stranaka, jer se nadamo da će izbor novih ljudi u Općinska vijeća lokalnih zajednica imati više sluha za mlade. Više desetina građana prišlo je i podržalo ovaj aktivistički performans, te ohrabrilo mlade ljude da se probude i budu pokretači pozitivnih promjena i akcija u Konjicu.

Naredna faza i završetak ovog projekta je okrugli sto u kom će učestvovati mladi i kandidati za vijećnike, gdje bi bile prezentovane politike svih političkih stranaka i istaknute aktivističke ideje za mlade koje našu zajednicu čine boljom.

novikonjic.ba/Vanja Šunjić

ocijeni
(1 glas)