RAZGOVOR S POVODOM: Ramiza Tabak, koordinatorica kampanje “Bežično-nevidljivo, a boli” u Konjicu - Ako nije vidljivo ne znači da nije stvarno, zato tražimo zaštitu od nasilja putem Interneta i mobilne telefonije

FOTO: arhiv VIPK-a FOTO: arhiv VIPK-a

Nasilje nad ženama i djecom u Bosni i Hercegovini sve više je u porastu.

Krivični zakon Federacije BiH (KZ) određuje nasilje u porodici prilično općenito, što ostavlja mogućnost različitog tumačenja prilikom primjene u praksi, onda kada se radnja nasilja počini putem informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Vjerovatno ste i sami bili svjedoci ovog nasilja, a da to niste ni znali. Često ćete surfajući naići na intimne fotografije žena ili slične sadržaje koje javnosti prikazuje bivši partner ili supružnik nakon prekida romantične veze ili usljed svađe sa partnericom. Ovo je samo jedan od primjera IKT nasilja. Veliki broj žena prima prijetnje putem telefonskih poziva, SMS-ova i društvenih mreža. U većini slučajeva te prijetnje se ostvare u stvarnom životu.

Praksa pokazuje da čak i kada se nasilje putem IKT prepozna kao specifičan način vršenja psihičkog nasilja i dalje ostaje problem krivičnog procesuiranja počinilaca IKT nasilja, zbog zakonskog okvira koji ne reguliše izričito ovaj način izvršenja nasilja.

Zbog toga, Centar ženskih prava iz Zenice provodi uz podršku nevladinih organizacija u 13 gradova FBiH javnu kampanju pod nazivom “Bežično-nevidljivo, a boli”, a u Konjicu partnerska organizacija im je Udruženje “Volonteri i prijatelji konjičke regije”.

Tim povodom, razgovarali smo sa Ramizom Tabak, koordinatoricom ove aktivnosti u našem gradu.

NK: Šta je cilj kampanje “Bežično-nevidljivo, a boli?

TABAK: Kampanja ima za cilj da skrene pažnju javnosti na problem i ozbiljnosti posljedica nasilja nad ženama i djecom u čijem se izvršenju koriste savremene tehnologije i mobilna telefonija te ukaže na nemogućnost sankcionisanja počinitelja zbog nepostojanja zakonskog okvira.

NK: Šta se do sada uradilo po tom pitanju?

TABAK: Centar ženskih prava formirao je ekspertnu radnu grupu koju su činili/e Udruženje žena sudija u BiH, i eksperti/ce: Džumhur Jasminka - Ombudsmenka BiH; Zahiragić Adisa - sutkinja Kantonalnog suda Sarajevo; Maličbegović Enes - sudija Kantonalnog suda Zenica; Begić Jasmina - sutkinja Vrhovnog suda FBIH; Hadžiomerović-Muftić Hajrija – federalna tužiteljica; Glavaš Nedeljko - predstavnik MUP ZDK; Korajlić Nedžad - dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

Ova grupa podnijet će 15. novembra Inicijativu sa prijedlogom teksta Nacrta za izmjenu i dopunu Krivičnog zakona FBiH, koji se tiče stvaranja zakonodavnog okvira za sankcionisanje osoba koje vrše krivična djela putem informaciono-komunikacionih tehnologija. Inicijativa je rezultat trogodišnjeg istraživačkog i konsultativnog rada.

NK: Koje su aktivnosti planirane u Konjicu i kada?

TABAK: U petak, 17. novembra od 10 do 14 h na Trgu državnosti “Alija Izetbegović” planirano je potpisivanje peticije kao i promocija same kampanje putem letaka kojima će se građani detaljnije moći upoznati sa ovom problematikom. Ovim putem pozivamo sve građanke i građane Konjica da nam se pridruže, a poseban fokus je na podršci svih aktera koji rade na zaštiti ljudskih prava, posebno žena i djece. Pridružite nam se u kampanji i podržite potpisima podrške ovu Inicijativu, kako bi svi zajedno zaustavili nasilje nad ženama i djecom putem interneta i mobilne telefonije.

NK: Hvala Vam na za razgovoru za naše čitatelje.

TABAK: Hvala Vama na prilici i srdačan pozdrav čitateljicama i čitateljima portala Novikonjic.ba

Sanela Muhibić/Novikonjic.ba

Više info: POGLEDAJ VIDEO KAMPANJE: https://www.youtube.com/watch?v=7GOEuZMQ7tQ

http://www.novikonjic.ba/index.php/bih/item/2598-vipk-u-kampanji-bezicno-nevidljivo-a-boli-cilj-zaustavljanje-nasilja-nad-zenama-i-djecom-putem-interneta

http://www.novikonjic.ba/index.php/bih/item/3432-istrazivanje-bezicno-nevidljivo-a-bolno-2-prijete-zenama-objavljuju-intimne-fotografije-nakon-prekida-romanticne-veze-novi-vid-nasilja-nad-zenama-i-djevojkama-putem-savremenih-tehnologija

http://www.novikonjic.ba/index.php/bih/item/3360-istrazivanje-bezicno-nevidljivo-a-bolno-1-novi-vid-nasilja-nad-zenama-i-djevojkama-putem-savremenih-tehnologija-ikt

ocijeni
(1 glas)