OV KONJIC / Inicijativa Senida Balića (SBB): Osloboditi mlade od poreza na promet nekretnina

FOTO: Novikonjic.ba FOTO: Novikonjic.ba

Na 7. sjednici Općinskog vijeća Konjic (30.10.2017.), vijećnik SBB-a Senid Balić uputio je inicijativu kojom se traži donošenje odgovarajućeg općinskog propisa kojim će mladi bračni parovi biti oslobođeni plaćanja previsokog poreze na promet nekretnina.

„Država nema ozbiljnu strategiju zaustavljanja odlaska mladih iz BiH, ali mi na našem općinskom nivou možemo i moramo taj trend zaustaviti. Mi moramo ponuditi mladima mogućnost da svoju budućnost grade ovdje i u okviru svojih nadležnosti rješavati njihove probleme. Između ostalog, s problemom stambenog pitanja kao gorućeg problema posebno mladih bračnih parova, se moramo što prije suočiti kako bi naša općina i naša država imala više nade za svoju budućnost“, navodi se između ostalog u vijećničkoj inicijativi.

Vijećničkom inicijativom utvrđen je način smanjenja poreza na promet nekretnina za mlade bračne parove prilikom kupovine prve stambene jedinice na način da se stopa poreza sa sadašnjih 5% smanji na simboličnih 0,01%.

„Dosadašnja iskustva ukazuju na to da bi ljudi, a posebno mladi bračni parovi manje iseljavali iz BiH ukoliko bi im se pružila prilika za povoljnije rješavanje stambenog pitanja. S tim u vezi, odlučio sam uputiti inicijativu Općinskom vijeću Konjic za smanjenju poreza na promet nekretnina za mlade bračne parove prilikom kupovine prve stambene jedinice, koja svoje uporište ima u kantonalnom Zakonu o porezu na promet nekretnina Hercegovačko-neretvanskog kantona“, kazao je Balić, prenosi portal Novikonjic.ba.


Press SBB Konjic/Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)