OV KONJIC: Adnan Džumhur (BPS) zatražio plaćanje treninga u Sportskoj dvorani zbog klubova koji naplaćuju članarinu djeci i mladima

Na šestoj radnoj sjednici OV Konjic, održanoj dana 22. 9. 2017.godine, vijećnik BPS -Sefer Halilović Konjic, Adnan Džumhur podnio je slijedeću inicijativu:

"Džumhur Adnan: Inicijativa za donošenje Odluke o plaćanju treninga za sve klubove koji koriste usluge Ustanove „Sportska dvorana“ Konjic.

Pravni osnov: Pravni osnov za ovakvu Odluku sadržan je u Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH (Član 8. Stav 15. i 16.).

Obrazloženje:

Obzirom na Strateški plan rada Općine Konjic za period 2017.-2019. godina, te tačku 7. operativnih ciljeva definisanih u strateškim ciljevima, Izvještaj o radu USD Konjic za 2016. godinu, u cilju boljeg poslovanja ustanove, stvaranja pretpostavki za upošljavanje novih radnika, saniranja materijalnih troškova, poboljšanja kvaliteta usluga, smatram da je neophodno donijeti navedenu Odluku, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da Općina finansira klubove po više osnova i to:

- Putem Javnih poziva,

- Klubovima se plaćaju troškovi prevoza na takmičenja, a navedeno plaćanje odobrava

Savjet načelnika na sjednicama koje se održavaju srijedom,

- Klubovi dobijaju novčane nagrade za plasman na jedno od prva tri mjesta koje su osvojili na nekom od zvaničnih takmičenja.

U Izvještaju o radu USD Konjic za 2016. godinu navedeno je da ista pruža besplatne usluge 2800 sati u toku godine. Također je navedeno, da USD Konjic ima poteškoća u poslovanju, posebno u ljetnom periodu, zbog smanjenog korištenja usluga iste. Predlažem, da OV Konjic donese Odluku o plaćanju treninga za sve klubove koji koriste usluge USD Konjic i to u visini od 20,00 KM za svaki održani trening. Također predlažem da OV Konjic, u okviru navedene Odluke o plaćanju treninga, u slučaju prihvatanja inicijative, donese Odluku o zabrani finansiranja svih klubova po osnovu Javnih poziva, troškova prevoza na takmičenja, novčanih nagrada za plasman, ako ti klubovi povećaju cijene članarine zbog prihvatanja inicijative o plaćanju treninga.

Finansijska sredstva:

Za donošenje Odluke nisu potrebna finansijska sredstva, naprotiv, donošenje ovakve Odluke rezultiralo bi boljim poslovanjem ustanove. Kao primjer može se navesti nabavka peleta za grijanje, efikasnije saniranje kreditnih zaduženja ustanove i dr. Molim Vas da postupite u skladu sa Članom 106. Stav 2. Poslovnika o radu OV Konjic.

Načelnik na ovu inicijativu je dao sljedeći odgovor:

Smatra da je ova inicijativa neosnovana, jer postoji Odluka Načelnika iz 2008. godine o besplatnom treniranju svih sportskih ekipa, kao i da da svi klubovi imaju besplatno po tri treninga sedmično.

Vijećnik u OV Konjic, Džumhur Adnan u svom obrazloženju navodi da inicijativa nije predložena da bi degradirala/derogirala bilo koga lično ili kolektiv "Sportske dvorane", već smatra da ima za cilj potvrditi opravdanost jedne ovakve inicijative koja je isključivo u interesu lokalne zajednice tj. otvaranje novih radnih mjesta, unapređenje poslovanja ustanove.

Stvorit će se uslovi za upošljavanje stručnog kadra u ustanovu, kojeg trenutno nema, stručnjak iz ove oblasti će osmišljavati nove projekte i doprinjeti kako razvoju sporta tako i boljem poslovanju „Sportske dvorane“.

Akcenat je na poboljšanju uslova rada u dvorani, saniranju materijalnih troškova, a samim tim će se pružiti bolji uslovi sportistima i građanstvu. Sve navedeno se naslanja na strategiju razvoja općine u oblasti sporta za period 2017-2026.

Također, Odluka od strane Načelnika koja je donesena 2008. godine, mogla bi se i promjeniti nakon skoro deset godina ovakvog "poslovanja" Ustanove "Sportska dvorana".

Ovakvim odnosom urušavaju se sportski objekti kao i smanjenje kvaliteta pružanja usluga u sportu. Dakle, ovo je javni interes koji se ostvaruje kreiranjem uslova za zadovoljavanje lokalnih potreba građana u oblasti sporta i sportske rekreacije, u cilju podizanja masovnosti sporta.

Prof. Džumhur smatra da posebnu pažnju u ovoj oblasti treba posvetiti izgradnji institucionalnih kapaciteta koji će na najfunkcionalniji i najekonomičniji način provoditi općinske politike iz ove oblasti i upravljati sportskim objektima i predano raditi na omasovljenju amaterskog sporta.

Također inicira, podržava izgradnju igrališta za djecu te u svakoj MZ asfaltnu površinu za košarku rukomet i nogomet. Naveo je primjer naselja Kolonija, zatim primjer u ul. C.Ž.R. za koje postoji idejno i finansijsko rješenje, ali do kada treba čekati da se ovakve ideje realizuju, kada već duži niz godina čak ni na onim mjestima gdje su data rješenja, nisu krenuli u dalju realizaciju.", saopćeno je iz Kluba vijećnika BPS – Sefer Halilović Konjic, prenosi portal Novikonjic.ba.

Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)