VLADA HNK: USVOJEN PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA DO 2020. GODINE

Foto: Google Foto: Google

Mostar -- Na današnjoj, 44. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) razmatrala je i usvojila Prijedlog Strategije razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2017.-2020. godina, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

O Strategiji, kao jednom od ključnih strateško-planskih dokumenata Vlade, a koja obuhvata ekonomski i društveni razvoj kroz korištenje i apsorpciju raspoloživih prirodnih resursa, pri tome vodeći računa o aspektu zaštite i unaprjeđenja prirodne sredine i prostora, uvodno su govorili Ivan Jurilj, predsjednik Kantonalnog odbora za razvoj i prof. dr. Katerina Malić-Bandur, šefica konsultantskog tima za izradu Strategije.

Istakli su kako je na osnovu provedene socio-ekonomske analize u HNK, definisana vizija razvoja HNK do 2020. godine koja predstavlja temelj za rad i aktivnosti svih građana koji žive na ovom geografskom području.

S ciljem kreiranja mehanizma za ostvarenje vizije razvoja, a kako bi se osigurala veza između vizije razvoja i konkretnih budućih akcija, definisana su tri strateška cilja HNK do 2020. godine: podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma, poboljšanje kvalitete života građana u skladu sa standardima EU i održivo upravljanje okolišnom, prostorom, prihodovnim i infrastrukturnim resursima.

Strategija obuhvata i popis prioritetnih mjera u svakom sektoru, koje omogućavaju ostvarivanje postavljenih ciljeva putem provođenja operativnih aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije.

Zaključeno je kako je finansijski okvir za provođenje Strategije usklađen s mogućnostima Budžeta HNK i dostupnim izvorima finansiranja u periodu do 2020. godine.

Nakon današnje rasprave i usvajanja, Prijedlog Strategije razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2017.-2020. godina bit će upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

O prosvjetnoj inspekciji

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je usvojila Nacrt Zakona o prosvjetnoj inspekciji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kojim se uređuje organizacija i područje rada Inspektorata Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, te prava, dužnosti, ovlaštenja, obaveze, vrste i postupak obavljanja nadzora, odgovornost prosvjetne inspekcije i krivične odredbe.

Objekti energetske efikasnosti

Nastavljajući započete aktivnosti učestvovanja u sklopu projekta "Projekat energetske efikasnosti u BiH" u 2017. godini, Vlada je usvojila Odluku o konačnom izboru objekata u Hercegovačko–neretvanskom kantonu, koji će ovim projektom biti obuhvaćeni u 2017. godini, a to su: Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Osnovna škola kardinala Stepinca Neum, JU Srednja škola Jablanica i JU Srednja građevinska škola Mostar za što je planirano da se utroši 1.677.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji s kriterijima raspodjele sredstava "Podsticaj za poljoprivredu".
Za ovu namjenu, a s ciljem oživljavanja i unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje na području HNK, Vlada je osigurala 750.000 KM, kako bi se poljoprivredna proizvodnja učinila što konkurentnijom na tržištu.

S ciljem nastavka aktivnosti na stabilizaciji javnih finansija, Vlada je usvojila Odluku o produženju zabrane zapošljavanja državnih službenika i namještenika u ministarstva i druge organe uprave, te zaposlenih u ustanovama i drugim institucijama koje se finansiraju iz Budžeta HNK, kao i iz vanbudžetskih fondova HNK do 30. juna 2017. godine, stoji na kraju saopštenja za javnost iz Vlade HNK-a.

novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)