KONJIC Poništena dozvola za gradnju MHE na Neretvici

Pravni tim Udruženja Aarhus centar u BiH, u saradnji s NVO Pusti me da tečem i Zeleni Neretva, uspio je u borbi.

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNK-a je po pravu nadzora ukinulo dvije građevinske dozvole koje su ranije nezakonito izdate za male hidroelektrane Srijanski most i Gorovnik ušće na rijeci Neretvici, saopćeno je iz Udružena Aarhus centar u BiH.

Pravni tim Udruženja, u saradnji s nevladinim udruženjima Pusti me da tečem i Zeleni Neretva, uočio je nepravilnosti u procesu izdavanja građevinskih dozvola od Općine Konjic budući da su izdate bez energetske dozvole, što krši odredbe Zakona o električnoj energiji i Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, usvojenu od Vlade FBiH.

Tim povodom, zahtjevi za poništenje građevinskih dozvola po pravu nadzora su pripremljeni tokom maja 2021. godine.

- Dokumentacija koju je investitor imao je bila nepotpuna i ono što su imali, dobijeno je na netransparentan način. Na ovome nećemo stati i tražit ćemo odgovornost svih aktera ovog podmuklog plana. Mi idemo dalje, kazao je Safet Sarajlić, član Udruženja.

oslobodjenje-ANK-novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)