OBAVIJEST DOMA ZDRAVLJA KONJIC: Obaveza poštivanja mjera u vezi sa pandemijom Corona virusa

Na redakcijski email zaprimili smo saopćenja JU Dom zdravlja Konjic, koje u cjelosti prenosimo:

„Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Općini Konjic, u cilju sprečavanja širenja COVID -  19 među stanovništvom i radi zaštite ličnog zdravlja obavještavamo građane o sljedećem:

-              Lica starije životne dobi treba da maksimalno reduciraju dolaske u ordinacije kod porodičnog ljekara osim ako nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita uz obaveznu prethodnu najavu telefonom

-              Izbjegavati posjete ordinacijama i obavljati specijalističke preglede osim ako nije prijeko potrebno. Procjenu potrebe za pregledom i daljom uslugom te terminu uz konsultacije sa specijalistom vrši porodični ljekar

-              Ljekarski savjet i recepti za terapiju mogu se dobiti telefonom kod porodičnog ljekara

-              Svi pacijenti kao i lica koja se žele obratiti za bilo koju uslugu ili informaciju u J.U. Domu zdravlja Konjic MORAJU SE PRETHODNO NAJAVITI TELEFONOM (ažurirani brojevi telefona dosupni na web stranici sa upustvom o mjerama).

-              Ako je bilo koji terapeutski postupak neophodan i/ili specijalistički pregled ili se radi o neodgodivom tretmanu u J.U. Domu zdravlja Konjic, OBAVEZNO će porodični ljekar obaviti konsultacije sa specijalistom /nadležnim ljekarom, a prije izdavanja uputnice konsultovati se sa nadležnim ljekarom ili glavnom sestrom /tehničarom službe/ambulante. Uputnice za daljnji tretman se izdaju ukoliko je moguće pružiti uslugu uz pridržavanje struktnih mjera sprečavanja koronavirusa.

-              Lica koja smatraju da su bila u kontaktu sa COVID - 19 pozitivnim licima moraju se najaviti telefonom radi dobivanja daljnjih potrebnih instrukcija!

------------------------

Saopćenje 2

Obavještavaju se korisnici zdravstvenih usluga J.U. Doma zdravlja Konjic da će se zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Općini Konjic i dalje provoditi striktne mjere za prevenciju i kontrolu infekcije. Molimo pacijente da imaju razumijevanja, te naglašavamo da se i dalje moraju kao i do sada u zdravstvenim ustanova provoditi sve propisane striktne epidemiološke mjere, kao i opće i posebne preporuke. Apelujemo na građane da se pridržavaju naših uputa kao i propisanih mjera od nadležnih službi.

Kontaktirajte obavezno prije dolaska svog porodičnog ljekara na navedene brojeve kako bi dobili daljnje upute u periodu od 07.30 – 18.30 sati

036/ 712 – 561

036/ 712 – 562

062/ 943 – 886

036/ 727 – 927

036/ 712 – 565

                   Telefonski brojevi za sektorske ambulante  -   vremenski period za pozive

Ambulanta Varda / Dječji dispanzer       036/ 729 – 371 (07.30 - 19.00h)

Ambulanta Glavatičevo                         036/ 739 – 218 (07.30 - 14.00h)

Ambulanta Buturović Polje                    036/ 740 – 105 (07.30 - 14.00h)

Ambulanta Glavičine                             036/ 727 -  740 (07.30 - 14.00h)

Upute građani mogu dobiti i od: Higijensko – epidemiološke službe (od 07.30 do 14.00h)

036 / 712 - 547

COVID - 19 tim Hitne medicinske pomoći (koji je dostupan 24 sata dnevno)

036 / 712 – 569

Centar za mentalno zdravlje (od 07.30 do 14.00h)

036/ 712 – 535

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – ljekar porodične medicine će uputiti pacijenta ako se radi o neodgodivom pregledu i fizikalnom tretmanu nakon obavljenih konsultacija sa odgovornim licima Centra.  Zabranjuje se dolazak bez izdane uputnice, obavljenih konsultacija i prethodne najave na broj 036 729 370 (od 07.30 - 14.00h).“

Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)