Printaj ovu stranu

ZANIMLJIVOSTI IZ KONJICA 5. DIO / BRANA U IDBRU

FOTO: VLADIMIR TADIĆ FOTO: VLADIMIR TADIĆ

Brana u Idbru sagrađena je u julu 1959. godine. Punjenje vodom počelo je 31. augusta 1959. i obustavljeno zbog pucanja brane.

Ova lučna brana bila je prva brana kupolnog tipa do tada u SFR Jugoslaviji.Namjena brane bila je zaustavljanje bujičnog nanosa koji rijeka Baščica nanosi u Jablaničko jezero. Brana je bila lučna i eksperimentalna, te svjesno fundirana na lošem terenu, radi iskustava i potvrđivanja teorija o ovakvim branama i kvaliteti betona, kažu autori projekta.Visina brane je 38 m, najveća debljina u tjemenu 2,1 m, u osloncu 3,10 m i debljina u dnu 4,20 m. prosječna debljina je 1,72 m, ukupna dužina u kruni iznosi 108,00 m. 

Časopis “Mostovi” broj 4 str. 48., od aprila 2001., prenio je dio iz referata inž. Dušana Milovanovića, koji je podnesen na 3.savjetovanju jugoslovenskih stručnjaka o visokim branama, na Bledu 1954.godine. 

“Punjenje akumulacije izvršeno je približno do 2/3 visine brane, tj. do kote 350…Pošto se nivo digao iznad kote 345,00 i izašao u zonu jako ispucalih krečnjaka počelo je izbijanje vode nizvodno od oporca na desnoj obali. Pri najvećem tadanjem nivou na koti 350,00 količina vode koja je provirala iznosila je 150 lit./sek. Punjenje je obustavljeno i akumulacija je ispražnjena,” rekao je inžinjer Milovanović 

Puno opterećenje sa prelivom trajalo je 2,5 dana ili 60 sati. Dok je još bila nezavršena, stihijski je dobila puno opterećenje. 

Nakon 62 godine od izgradnje, puknuta brana privlači veliku pažnju ekologa, prolaznika, umjetnika, ali i stručnjaka, jer debata o ovoj brani ne prestaje decenijama. 

Dinno Kasalo snimio je dokumentarni film “Plavi val”, a to je mala utopijska priča koja opominje buduće projektante brana uzvodno od Konjica. 

Na brani u Idbru održana je svjetska premijera filma “Plavo srce”, filma o čuvarima prirode. Ovaj dokumentarni film je dio kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope. Film je preveden na 14 jezika, a najavljeno je prikazivanje na preko 500 lokacija u svijetu. 


Mirsad Čukle 

ocijeni
(1 glas)