KonjicPolitikaSvijetVijesti

KONJIC I CRNA GORA JAČAJU SARADNJU U OBLASTI OBEŠTEĆENJA I PROFESIONALNE REHABILITACIJE

U cilju razmjene iskustava i pozitivnih praksi iz oblasti obeštećenja i profesionalne rehabilitacije, Grad Konjic posjetili su Elmir Kurtagic, direktor Fonda za obeštećenje Crne Gore i Denis Martinovic, načelnik Fonda za profesionalnu rehabilitacije u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

Tokom sastanka sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem razgovarano je o načinima jačanja saradnje Gradske uprave Konjic sa pomenutim ustanovama iz Crne Gore, kako bi zajedničkim aktivnostima i dijeljenjem pozitivnih iskustava bili podrška jedni drugima u osnaživanju kapaciteta i povećanja spremnosti za adekvatnu reakciju kada se za to ukaže potreba.

Gradonačelnik Ćatić je istaknuo da je Konjic otvoren za sve oblike saradnje koji mogu doprinijeti unapređenju položaja građana, a posebno onih koji su u osjetljivijim životnim situacijama.

“Ova posjeta je prilika da razmijenimo iskustva i pozitivne prakse, kako bismo mogli još sigurnije i efikasnije pružati podršku građanima koji imaju potrebe za profesionalnom rehabilitacijom ili obeštećenjem.”, rekao je gradonačelnik Ćatić.

Elmir Kurtagic, direktor Fonda za obeštećenje Crne Gore, izrazio je zadovoljstvo posjetom Konjicu i istaknuo da je saradnja sa ovim gradom već na visokom nivou.

“Konjic je grad koji ima veliki broj radnika koji rade u Crnoj Gori, pa je saradnja sa ovim gradom vrlo značajna za nas. Ova posjeta je prilika da razgovaramo o načinima kako još više unaprijediti saradnju i pružiti još bolju podršku radnicima iz Konjica koji rade u Crnoj Gori.”, rekao je Kurtagic.

Denis Martinovic, načelnik Fonda za profesionalnu rehabilitacije u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, naglasio je da je profesionalna rehabilitacija važan proces koji može pomoći osobama sa invaliditetom da se vrate na tržište rada.

“Ova posjeta je prilika da razgovaramo o načinima kako još više unaprijediti profesionalnu rehabilitaciju u oba grada i pružiti još bolju podršku osobama sa invaliditetom.”, rekao je Martinovic.

Na kraju sastanka, gradonačelnik Ćatić, Kurtagic i Martinovic su se dogovorili da nastavljaju saradnju i da razmjenjuju iskustva i pozitivne prakse iz oblasti obeštećenja i profesionalne rehabilitacije.

Slični članci

Back to top button