Ovih dana iz štampe je izašla knjiga “Hutbe”, autora Enesa ef. Alića.

Ova zbirka sadrži 54 hutbe koje je efendija Alić održao u džamijama Medžlisa IZ Konjic (Homolje, Podorašac, Repovačka džamija).

Zbirka započinje hutbom o Bismilli i Fatihi, nastavlja se hutbama o abdestu, imanu, šehadetu, namazu, a završava hutbom o dovi te na taj način zaokružuju čitavu ibadetsku formu na čijem početku je Bismilla, a na kraju dova.

Izdavač je KUU “Sejfullah” Konjic i Osnovni odbor udruženja “Ilmijje” Konjic.

By nk 2