JablanicaVijesti

Općina Jablanica – Poziv na zbor građana i centralnu javnu raspravu

foto:Arman Rizvić

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključcima Općinskog vijeća Općine Jablanica od 30.11.2022. godine otvorena javna rasprava do 15.12.2022. godine o:

• BUDŽETU – PRORAČUNU OPĆINE JABLANICA ZA 2023. GODINU – NACRT
• ODLUCI O IZVRŠENJU BUDŽETA – PRORAČUNA OPĆINE JABLANICA ZA 2023. GODINU – NACRT
• OPERATIVNOM PLANU IMPLEMENTACIJE INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA ZA 2023. GODINU SA PROGRAMOM REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA – NACRT

U okviru Javne rasprave održat će se zborovi građana po mjesnim zajednicama po posebno utvrđenom rasporedu od strane Općinskog načelnika u periodu od 07.12.2022. do 13.12.2022. godine koji će se javno objaviti.
Centralna javna rasprava o nacrtu navedenih akata će se održati dana 14.12.2022. godine (srijeda) u Sali za sjednice OV-a sa početkom u 12:00  sati.

Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostaviti Službi za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor općine Jablanica na adresu Ul. Pere Bilića br. 15. Jablanica ili putem Šalter sale Općine Jablanica, zaključno sa 15.12.2022. godine do 15:30 sati.

Plan održavanja zborova građana možete preuzeti na ovom linku.

Jablanica.ba

Slični članci

Back to top button