U Konjicu mjesne zajednice bez izbora i po osam godina?

Portalu se obratio naš čitalac, sugrađanin i predsjednik najaktivnijeg kućnog savjeta Behir Balić, koji je dostavio obimnu dokumentaciju o neradu mjesnih zajednica, neodgovornosti lokalnih vlasti i nepoštivanju mnogih zakona.

Iz odgovora nadležne općinske službe gospodinu Baliću 2. 8. 2018., vidi se da izbori u MZ Centar nisu provedeni po odluci OV od 9. 4. 2010. godine? Ova MZ, na čijem području se nalazi i zgrada Općine, nema prostorije, nema Savjeta MZ, nema rješenje o registraciji, piše u dopisu, i nikom ništa.

Pomoćnik načelnika dipl. pravnik Nedžad Ramić, potpisuje dokumenat u kojem stoji da po istoj odluci izbori nisu provedeni “u sljedećih šest mjesnih zajednica Centar, Stari grad, Spiljani, Neretvica, Glavatičevo, Podorašac”. Gospodo, znači osam godina ove MZ ne funkcionišu, nema javnih rasprava, nema političkog života, nema novaca, nema brige o građaninu, a dokle gospodo? Neko u općini će morati odgovarati za svoj nerad i neprovođenje zakona, nepoštivanje i ignorisanje građana, u koje se svi zaklinju pred izbore, kaže Behir Balić.

Ovih šest MZ imaju 102 ulice i naselja gdje živi oko polovine stanovnika općine. Posebna priča je (ne)funkcionisanje MZ Neretvica gdje je objedinjeno osam bivših MZ sa 62 sela i naselja međusobno udaljena i do 20 km.

U odgovoru na vijećničko pitanje Jazvin Irfana od 14. 6. 2018-te godine, dipl. pravnik Ramić piše da izbori nisu provedeni u šest (već navedenih) MZ, a u deset ostalih mandati savjetima MZ ističu tokom 2018., 2019. i 2020. godine, i svi imaju različite datume. Općinari to lijepo napišu i niko nije odgovoran, pa to ima samo u Konjicu, kaže naš sagovornik.

Općinska web stranica uopšte nema rubrike mjesne zajednice, nema nikakvih informacija o MZ, a pogledajte web stranice Goražda, Tuzle, Jablanice gdje su navedene granice, površina MZ, spisak naselja, imena predsjednika sa brojevima mobitela, radno vrijeme…
Pitanje lokalne samouprave spada u najvažnije političke i državne probleme, saglasni su stručnjaci za demokratski politički sistem. Tu je ključ ostvarenja brojnih ljudskih prava, njihovih potreba, tu su potencijali za jačanje države, za mobilisanje građana…
U mjesnoj zajednici vlast je najbliža građanima, koji, ako se uključe u politički život, ako se uvažavaju njihovi prijedlozi, mogu doprinijeti kvalitetu i provodivosti svih općinskih odluka.

BiH je 1994. ratificirala Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, kojom se obavezala raditi na jačanju lokalne samouprave, na kojoj i počiva čitava EU. U SAD za rad u MZ angažuju se menadžeri, eksperti za poslove lokalne samouprave, što govori o tome koliko značaj posvećuju čovjeku pojedincu u lokalnoj zajednici, jer sve u državi postoji zbog čovjeka.


Novikonjic.ba

Rate this item
(0 votes)