U FBiH od 7.150 državnih službenika samo troje mlađe od 25 godina

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine danas je predstavila svoj izvještaj o radu u 2017. godini te aktivnosti koje namjerava sprovoditi u narednom periodu.

Direktor Refik Begić podsjetio je kako je misija Agencije proaktivno djelovanje i promoviranje modernih standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima te racionalizacija i reorganizacija javne uprave u skladu s prioritetima i opredjeljenjima Vlade FBiH.

Iako pruža učinkovite usluge građanima i državnim organima, Begić je naglasio kako Agencija radi u otežanim uslovima jer je zakonodavni okvir državne službe urađen i u kantonalnim i na federalnom nivou vlasti. Tako šest od deset kantona imaju svoje zasebne zakone.

“Teško je, ali mi opet nekako uspijevamo izvući neke podatke. Tako možemo reći kako je u Federaciji BiH zaposleno 7.150 državnih službenika, od čega ih je 974 na rukovodećim pozicijama”, kazao je Begić.

Ovi podaci odnose se na općinski, gradski, kantonalni i federalni nivo vlasti. Nedostaju podaci iz Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona.

Kada je u pitanju starosna i spolna struktura državne službe u FBiH, Begić ističe kako je statistika poražavajuća. Naime, samo tri državna službenika imaju ispod 25 godina. Između 56 i 60 godina ima 1.456 službenika, dok je ukupan prosjek starosti državne službe u BiH 48 godina.

Prema podacima Agencije za državnu službu, FBiH ima 53 posto državnih službenica, dok je 47 posto muškaraca.

Što se tiče nacionalne strukture, u državnoj službi FBiH zaposleno je 71 posto Bošnjaka, više od 21 posto Hrvata, 3,87 posto Srba te 2,5 posto ostalih.

Agencija za državna službu prošle godine je objavila 272 javna konkursa, od čega ih je 78 bilo po zahtjevu općina, 14 po zahtjevu gradova, 110 po zahtjevu kantona te 70 za federalne organe.

“Najmanje konkursa je imala Vlada FBiH zbog moratorija na zapošljavanje kojeg je produžila do 31. marata ove godine”, podsjetio je Begić.

U izvještaju Agencije dalje se navodi kako se 13.831 kandidat prijavio na javne konkurse u FBiH. Njih 1.835 je pristupilo testovima općeg znaja, od čega je 1.295 kandidata položilo ispit.

“Trudili smo se najviše sa obučuvamo, usavršimo i stručno osposobimo određeni broj državnih službenika u skladu s primjenom novih propisa i strateških opredjeljenja Vlade FBiH”, istakao je Begić.

Podsjećamo, Agencija za državnu službu FBiH utvrđuje jedinstveni kriterij, pravila i postupke selekcije, imenovanja i postavljanja državnih službenika u organima državne službe FBiH. Vizija Agencije jeste da obezbijedi profesionalnu, depolitiziranu i efikasnu državnu službu sposobnu da pruži kvalitetne i pravovremene usluge građanima i institucijama FBiH.

Klix/Novikonjic.ba

Rate this item
(0 votes)